• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg adama acaricid apollo 50 sc 1 litru - 1, thumbnail

Apollo 500 СК, 1 литър

96,96 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Apollo 500 СК, 1 литър

bg adama acaricid apollo 50 sc 1 litru - 1

Apollo 500 СК, 1 литър

На склад

96,96 лв.
- +
96,96 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Apollo 50 СК е овоциден акарицид с контактно действие - повлиява както яйцата, така и младите ларви на вредителите. Използван самостоятелно, не повлиява възрастните акари.

Активно вещество: клофентезин 500 гр/л

Начин на действие и приложениe
Активната съставка повлиява клетъчния растеж и развитие на целевите организми в последния стадий на развитието им в яйцата и началните стадии на развитие на ларвите. Макар че не повлиява вече възрастни акари, приложен върху тях, ефектът ще е забележим след две седмици при следващото им поколение. Както и при други овоцидни инсектициди, се препоръчва само едно третиране на сезон, за да се избегне развитието на резистентност.
При овощни дървета - извършва се превантивно третиране срещу червен овощен акар, преди излюпването. При ябълка приложението се извършва преди цъфтеж, при слива - от бутонизация до цъфтеж, а при праскова - от падането на венчелистчетата до връзване на плода. При късно приложение продуктът се комбинира с друг, който повлиява и възрастните вредители. Използва се нормален обем на разтвора и се пръска цялото дърво, от всички страни.
При лоза - извършват се превантивни третирания, преди цъфтеж, при наличие на яйца от червен овощен акар. Препоръчителната доза е 40 мл/дка, като се пръска равномерно и цялостно, особено по-ниските и закрити части на културата.
При зеленчуци - използва се наземно оборудване за третиране при появата на първите акари.

Третирани растения: овощни дървета, лоза, патладжан, краставица, домат

Вредители, върху които се прилага: листоминираща муха, червен овощен акар

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Clofentezine
Активна концентрация на веществото 500 g/litur
Вид растение вишна, грозде, домат, кайсия, краставица, круша, патладжан, праскова, слива, череша, ябълка
Био растения подходящ
Начин на действие контактно
Растителни вредители златозатка, листни въшки, обикновен цвеклов хоботник, черна черешова листна въшка
Дозировка 0.4-0.6 l/ha
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис слабо дразнещ

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.