• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg industrial chemica rodenticide ratidion esca fresca 200 g - 0, thumbnail

Родентицид Ratidion Esca Fresca 200 г

Не е налично

Ratidion Esca Fresca 200 г

bg industrial chemica rodenticide ratidion esca fresca 200 g - 0

Родентицид Ratidion Esca Fresca 200 г

Не е налично

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

Ratidion Esca Fresca е професионален продукт, предназначен за контрол на мишки и плъхове. Достатъчно атрактивен, за да привлече гризачите дори при наличие на друг източник на храна. Благодарение на активната си съставка бромадиолон е изключително ефективен и има незабавно действие при гризачи, развили резистентност към други антикоагуланти.
Активно вещество: бромадиолон 0.05 гр/кг. Веществото действа чрез спиране съсирването на кръвта у целевите организми.
Предимства:
- елиминира мишки и плъхове дори при единична консумация на малка доза от примамката;
- причинява смъртта на гризачите в рамките на 2-3 дни след консумация, без да предизвиква съмнение в колонията.
Характеристики:
- предлага се в пакети от 10 кг;
- примамката е под формата на паста;
- свежи примамки.
Препоръки от производителя:
- поставете примамката до местата, където плъховете и мишките се крият;
- използвайте станции за стръв и не ги местете;
- не оставяйте примамката на достъпни места, тъй като е силно отровно за нецелевите организми.
Прочетете внимателно условията и указанията за употреба. Използвайте необходимите предпазни средства при работа с продукта.

Допълнителна информация

Производител Industrial Chemica
Опаковка 200 г
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на паста
Активни вещества Bromadiolone
Активна концентрация на веществото 0,05 g/kg
Цвят Жълт
Отървава се от Мишки, Плъхове

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.