• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg hokochemie larvicide hokoex 5 kg - 0, thumbnail

Ларвицид HokoEx, 5 кг

277,89 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

HokoEx, 5 кг

bg hokochemie larvicide hokoex 5 kg - 0

Ларвицид HokoEx, 5 кг

На склад

277,89 лв.
- +
277,89 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчани срещу:

Информация за продукта

HokoEx е ларвицид със специфични и уникални качества, разработен за контрол на ларви на мухи в оборска тор и други места за развъждане.
HokoEx действа като регулатор на растежа и повлиява процеса на линеене на ларвите на мухите. Блокира се развитието им и преминаването към следващия етап на развитие. Продуктът инхибира формирането на хитиновата обвивка. Ларвите не успяват да развият екзоскелета си, изсъхват и загиват. Продуктът не унищожава вече възрастните мухи. Елиминирането на последните се случва постепенно, след като се блокира развитието на ларвите.

За максимална ефективност продуктът HokoEx може да се комбинира с препарат за въздействие върху възрастните насекоми, като например Quick Bayt 2EXTRA WG10 или Agita 10 WG. Така се постига контрол върху ларвите, които са стигнали фазата на какавида.

Начин на употреба
HokoEx е готов за приложение и може да се използва по три различни начина: чрез разпръскване на сухи гранули, приготвяне на разтвор или навлажняване на гранулите.
1. Чрез разпръскване на гранулите сухи: директно върху третираната площ.
2. Чрез пръскане: 250 гр от продукта се разтварят в 1 до 4 литра вода.
3. Поливане: 250 гр от продукта се разтваря в 10 литра вода. Ако третираната площ е суха, излейте сместа върху нея.

Дозировка: Препоръчителната доза за приложение на HokoEx e 250гр/10 кв.м площ, независимо от метода на приложение.

Повторно приложение на HokoEx не е необходимо за период от 6 седмици. Извършва се обикновено след повторната поява на личинки. Животните не се повлияват по време на приложение.
За качествен контрол на ларвите на мухите прилагайте HokoEx на всеки 14 дни. Едновременното приложение с продукт за контрол на вече възрастни мухи увеличава в пъти ефективността върху цялото нашествие на мухи.

В обори за говеда и коне - HokoEx се прилага на 50 см площ, по протежение на стените под или до инсталираното оборудване, с разпръскване или пръскане. При приложение върху течна тор гранулите могат да се разпръснат директно. Първото приложение е най-добре да се извърши 1 до 3 дни след изхвърлянето на оборската тор.

В обори, при отглеждане на говеда върху скари - приложете HokoEx равномерно върху цялата повърхност.

В обори, при прасета, отглеждани на запълнен решетъчен под - приложете HokoEx върху цялата повърхност, а ако има скари, нанесете продукта върху тях, а на равната повърхност - само по краищата.
За най-добри резултати и ако е възможно, нанесете продукта преди пускането на животните, малко след премахването на торта.

В помещения за домашни птици и при наличие на влажна каша по пода - разпръснете гранулите върху пода, ако е закрит с кашкава тор, а ако е засъхнала - чрез поливане или пръскане. Приложете върху целия под. Нанася се 1 седмица след премахването на торта, но преди дебелината на образуваната тор да стане повече от 10 см.

HokoEx може да се използва още във:
- ферми за домашни птици (местата за снасяне на яйца);
- ферми за отглеждане и угояване на свине;
- ферми за крави и говеда;
- места за отглеждане на овце и кози;
- конюшни;
- ферми за зайци;
- зоологически градини;
- сметища и контейнери за боклук.

Предимства:
- ниска токсичност - може да се прилага, докато животните са на мястото;
- ефективен срещу яйца - ларви;
- може да се прилага по три различни начина - разпръскване, пръскане или поливане;
- бързо действие;
- остатъчна активност.
За професионална употреба. 


Допълнителна информация

Производител Hokochemie
Опаковка 5 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Отървава се от Мухи
Активни вещества Cyromazine
Активна концентрация на веществото 20 g / kg

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.