• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta herbicid mistral 240 sc 1 l - 1, thumbnail

Mistral 240 СК, 1 л

363,38 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Mistral 240 СК, 1 л

bg syngenta herbicid mistral 240 sc 1 l - 1

Mistral 240 СК, 1 л

На склад

363,38 лв.
- +
363,38 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти

Информация за продукта

Mistral 240 SC съдържа активно вещество: nicosulfuron 240 г / л

Характеристики:

Сулфонилуреен, системен хербицид за царевица и други култури за нанасяне след поникване. Малко след третирането, активното вещество се абсорбира от листата и ще се транспортира до тъканите на растението, което ще доведе до спиране на растежа, обезцветяване, некроза и накрая до смъртта на целевите растения. Инхибира ALS ензимната активност (ацетолактатна синтаза), което води до клетъчно делене.

Хербицидът Mistral 240 SC има широк спектър на действие с дълготраен ефект върху плевелите за период от 28-30 дни.

Препоръки:

Препоръчва се хербицидът да се приложи на царевица с 4-6 листа, годишни плевели с 2-4 листа в коренища на 15-20 см. Може да се смесва с фитосанитарни продукти, съдържащи дикамба, бромоксинил, сулкотрион, тифенсулфурон, римсулфурон, тербутилазин.

Не се препоръчва смесването на хербицида с бентазон, 2,4 D или органофосфорни инсектициди, които могат предварително да създадат фитотоксичност, като по този начин отслабват толерантността към царевицата след прилагане на никосулфурон. (Третирането с гореспоменатите несъвместими вещества ще се извърши 7 дни преди или 3 дни след прилагането на хербицида Mistral 240 SC). 

Дозировката зависи от целевите растения (виж листовката). 

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 1 л
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Nicosulfuron
Активна концентрация на веществото 240 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli
Вид растение царевица
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.