• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta herbicide calaris pro 5 l adj fix pro pack 2 ha - 0, thumbnail

Calaris Pro 5 литра + адювант Fix Pro, 250 ml, пакет за 2.2 ha

334,41 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Calaris Pro 5 литра + адювант Fix Pro, 250 ml, пакет за 2.2 ha

bg syngenta herbicide calaris pro 5 l adj fix pro pack 2 ha - 0

Calaris Pro 5 литра + адювант Fix Pro, 250 ml, пакет за 2.2 ha

На склад

334,41 лв.
- +
334,41 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Хербицид Syngenta Calaris Pro 5 литра + адювант Fix Pro, 250 ml, пакет за 2.2 ha

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 1 комплект
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Mesotrione, Terbuthylazine
Активна концентрация на веществото 50 g/l; 326 g/l
Срещу Bindweed, бяла куча лобода-chenopodium album, жълта кощрява-setaria glauca, казашки бодил-xanthium strumarium, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, лайка, магарешки бодил, обикновено грънче-hibiscus trionum, пелинолистна амброзия - ambrosia artemisiifolia, просфорник-abutilon theophrasti, слънчоглед, татул, черно куче грозде-solanum nigrum, щир-amaranthus retroflexus
Вид растение царевица
Дозировка 2 - 2.3 L/ha
време за нанасяне преди поникване, след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт, H410

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.