• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg nufarm herbicide dicopur d 1 l - 0, thumbnail

Dicopur D SL, 1 л

22,77 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Dicopur D SL, 1 л

bg nufarm herbicide dicopur d 1 l - 0

Dicopur D SL, 1 л

На склад

22,77 лв.
- +
22,77 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Dicopur е системен хербицид, който се използва при царевица, пшеница и други зърнени култури. Причинява изменения в развитието на третираните плевели.

Активно вещество: 2,4 Д аминна сол 600 гр/л

Начин на действие:
Продуктът се поема от листата и се пренася до корените. Метаболизмът на растенията се покачва значително заради излишъка от ауксин. Хербицидът причинява анормален растеж на клетките, нарушава дишането и развитието на кореновата система на плевелите.
Активното вещество се придвижва в зависимост от приложената доза, големината на плевелите, климатичните условия като влажност и температура преди и след третиране.

Начин на приложение:
Ауксинът, съдържащ се в продукта, е вещество, използвано близо половин век за борба с редица плевели. Dicopur D се прилага след поникване, при температури над 15 градуса, до образуването на първите разклонения.
При царевица се използва до образуването на 4-6 листа и във фаза розетка на плевелите. Последните трябва да са достигнали височина до 10 см. Препоръчителната доза е 120 мл/дка.
При пшеница и ечемик се внася във фаза братене в доза от 150-200 мл/дка.

Третирани растения: пшеница, ечемик, царевица

Плевели, върху които се прилага: черно куче грозде, врабчови чревца, кръстец, метличина, обикновена паламида, полска попова лъжичка, млечок, пача трева, разстлана лобода, див синап, дива ряпа


Допълнителна информация

Производител Nufarm
Опаковка 1 единица
Срок на годност (години) 2
Под формата на СЛ-разтворим концентрат
Активни вещества Bentazon, Bifenox, Bispyribac-sodium
Активна концентрация на веществото 600 g/litur
Срещу дива ряпа-raphanus raphanistrum, кръстец-senecio vulgaris, млечок-sonchus arvensis, обикновена паламида-cirsium arvense, пача трева-polygonum aviculare, пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, полска попова лъжичка-thlaspi arvense, полски синап-sinapis arvensis, разстлана лобода-atriplex patula, синя метличина-centaurea cyanus, черно куче грозде-solanum nigrum
Вид растение пшеница, трева, царевица
Дозировка 1 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, многогодишни двусемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.