• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
nufarm erbicid crew ace 1 litru - 1, thumbnail

Crew ACE, 1 л

53,87 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Crew ACE, 1 л

nufarm erbicid crew ace 1 litru - 1

Crew ACE, 1 л

На склад

53,87 лв.
- +
53,87 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Активно вещество: никосулфурон 40 гр/л
Описание
Crew ACE е селективен системен хербицид, който се абсорбира от листата и корените. Пренася се в зоните на растеж и спира деленето на клетките и нарастването на плевелите, които в последствие изсъхват. Загиват до 3 седмици след третиране.
Хербицидът е под формата на гладка, фина, хомогенна суспензия, която има свойството да се утаява след време, но бързо се връща към хомогенното си състояние при разбъркване.
Начин на действие:
Нанася се само с наземно оборудване, подсигурено със система за постоянно разбъркване на разтвора. Използва се нормален обем на разтвора, в зависимост от влажността по време на третиране. Преди употреба опаковката се разклаща добре, за да се хомогенизира сместа. След свършване на продукта, опаковката се изплаква 3 пъти с вода, като тази вода се излива в контейнера за пръскане.
Начин на приложение:
При царевица - доза от 80 мл/дка, когато царевицата има 4-6 листа, а житните едногодишни плевели -2-4 листа. Прилага се при кощрява, кокоше просо, балур. За многогодишни житни дозата е 100-150 мл/дка, а плевелите да са достигнали височина 15-20 см.
Ефикасността на продукта може да намалее, ако се приложи при температури под 5 или над 25 градуса по Целзий или когато културата е подложена на стрес (продължителна суша, заболявания, нападение на вредители).
Crew ACE е съвместим с повечето хербициди, прилагани в България и Румъния. Преди употреба се проверява таблицата за съвместимост и се прави тест на малка площ.
Третирани растения: царевица
Плевели, върху които се прилага: едногодишна метлица, кокоше просо, троскот, полска лисича опашка, балур, див овес, сива кощрява

Допълнителна информация

Производител Nufarm
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Nicosulfuron
Активна концентрация на веществото 40 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, див овес-avena fatua, едногодишна метлица-poa annua, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, обикновен пирей-agropyron repens, обикновена ветрушка-apera spica-venti, овсига-bromus secalinus, полска лисича опашка-alopecurus myosuroides, троскот-cynodon dactylon
Вид растение царевица
Дозировка 0.8-1.5 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:, P321
P352 Измийте обилно със сапун и вода
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото.
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.