• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
dupont erbicid titus 25 wg 100 g - 1, thumbnail

Titus 25 ВГ, 100 г

Не е налично

Titus 25 ВГ, 100 г

dupont erbicid titus 25 wg 100 g - 1

Titus 25 ВГ, 100 г

Не е налично

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти

Информация за продукта

Titus 25 ВГ е системен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Прилага се основно върху картофи, домати, царевица.
Активно вещество: 250 гр/кг римсулфурон

Начин на действие:
Хербицидът се поема от листата и се пренася във всички части на растението. Инхибира клетъчното делене в зоните на растеж. Развитието на плевелите се прекъсва, а видим ефект от приложението се забелязва след няколко дни. Плевелите загиват в рамките на 2-3 седмици. Независимо от стадия си на развитие плевелите спират растежа си и вече не се конкурират с култивираните растения за вода и хранителни вещества.
Високите температура и влажност повишават активността на хербицида, а сухото време намалява ефекта му. Titus не е ефективен, приложен върху почвата. 

Начин на приложение:
Titus успешно се използва за контрол на житни и широколистни плевели. При царевица се използва при 8 листа и 2-7 листа на плевелите и височинат до 15-20 см. При картофите и доматите продуктът е най-ефикасен върху младите плевели.
Устойчив е на измиване от дъжд до 3 часа след приложение. Ефективността му намалява при валежи до 3 часа след третиране.
Препоръчителната доза е 4-6 гр/дка.
Карантинният срок е 30 дни.
Третирани растения: царевица, картофи, домати
Плевели, върху които се прилага: просфорник, обикновен щир, разстлана лобода, овчарска торбичка, бяла куча лобода, обикновена паламида, татул, полски хвощ, лечебен росопас, петниста бударица, перуанска лайка, лепка, коприва, медицинска лайка, обикновено пипериче, пача трева, поветицовидно фасулче, дива ряпа, лапад, кръстец, полски синап, черно куче грозде, кострец, врабчови чревца, казашки бодил, балур, троскот, див овес, обикновена ветрушка, полска лисича опашка, кърваво просо, кокоше просо, италиански райграс, просо, кощрява.

Допълнителна информация

Производител Dupont
Опаковка 100 г
Категория на употреба Население, Професионалисти
Срок на годност (години) Не
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Rimsulfuron
Активна концентрация на веществото 250 g/kg
Срещу балур-sorghum halepense, див овес-avena fatua, дива ряпа-raphanus raphanistrum, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, лапатолистно пипериче-polygonum lapathifolium, лепка-galium aparine, лютиче-ranunculus arvensis, млечок-sonchus arvensis, обикновен пирей-agropyron repens, обикновена ветрушка-apera spica-venti, обикновена паламида-cirsium arvense, полска лисича опашка-alopecurus myosuroides, полски поветица-convolvulus arvensis, разстлана лобода-atriplex patula, слънчоглед-helianthus annuus, татул-datura stramonium, черно куче грозде-solanum nigrum
Вид растение домат, картоф, царевица
Дозировка Не
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.