• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg dupont herbicide principal plus 440 g - 1, thumbnail

Principal Plus, 440 G + Vivolt, 250 мл пакет

112,52 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Principal Plus, 440 G + Vivolt, 250 мл пакет

bg dupont herbicide principal plus 440 g - 1

Principal Plus, 440 G + Vivolt, 250 мл пакет

На склад

112,52 лв.
- +
112,52 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Herbicide Dupont Principal Plus, 2.2 Kg + Vivolt 2.5 litres, Pack

Допълнителна информация

Производител Dupont
Опаковка 440 г
Под формата на СГ-гранули разтворими във вода
Активни вещества Dicamba, Nicosulfuron, Rimsulfuron
Активна концентрация на веществото 92 g/kg nicosulfuron, 550 g/kg dicamba, 23 g/kg rimsulfuron
Срещу Bindweed, Orache, зелена кощрява-setaria viridis, казашки бодил-xanthium strumarium, магарешки бодил, млечок-sonchus arvensis, обикновен пирей-agropyron repens, пача трева-polygonum aviculare
Вид растение царевица
Дозировка 90 g/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни, многогодишни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.