• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
dupont erbicid principal 450 g - 1, thumbnail

Principal, 450 г + Vivolt, 2.5 литра пакет

488,2 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Principal, 450 г + Vivolt, 2.5 литра пакет

dupont erbicid principal 450 g - 1

Principal, 450 г + Vivolt, 2.5 литра пакет

На склад

488,2 лв.
- +
488,2 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Principal е селективен системен хербицид, който се прилага след поникване на житни и широколистни плевели.
Активни вещества: 42,9 гр/л никосулфурон и 10,7 гр/л римсулфурон
Начин на действие:
Продуктът се абсорбира от листата и се преразпределя в цялото растение, включително в корените и коренищата. Има слаба остатъчна активност в почвата. Шест часа след приложение плевелите престават да растат. След няколко дни растенията избледняват и проводящата тъкан некрозира. Пълното загиване на плевелите се случва до 3 седмици.
Влажността е основен фактор за активиране на продукта. 4-6 часа след нанасяне вече е устойчив на измиване от дъжд.
Начин на приложение:
За максимална ефективност Principal се прилага до височина на плевелите 15-20 см.
За житни плевели, когато не са били нанасяни хербициди с превантивно действие продуктът се използва преди те да достигнат фазата на братене.
Восъчния слой върху листната маса се активира при температури над 10 градуса и при валежи. Не се препоръчва третиране при температури над 25 градуса по Целзий, при продължителни засушавания и горещо време.
Препоръчителната доза е 9 гр/дка.
Principal не е съвместим с бентазонови и органофосфорни хербициди.
Третирани растения: царевица за зърно и фураж
Плевели, върху които се прилага: балур, пирей, кощрява, кръвно просо, диво просо, кокоше просо, див овес, дива ряпа, овчарска торбичка, див синап, щир

Допълнителна информация

Производител Dupont
Опаковка 450 г
Срок на годност (години) 3
Под формата на ФГ-фини гранули
Активни вещества Nicosulfuron, Rimsulfuron
Активна концентрация на веществото 42,9 g/kg, 10,7 g/kg
Срещу балур-sorghum halepense, див овес-avena fatua, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кръстец-senecio vulgaris, лепка-galium aparine, лечебен росопас-fumaria officinalis, млечок-sonchus arvensis, обикновен пирей-agropyron repens, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, полска лисича опашка-alopecurus myosuroides, полски синап-sinapis arvensis, ряпа-brassica campestris, татул-datura stramonium, черно куче грозде-solanum nigrum, чуфа - земен бадем - cyperus esculentus
Вид растение царевица
Дозировка 90 g/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.