• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bayer erbicid laudis 66 od 5 litri - 1, thumbnail

Laudis 66 OD, 5 л

471,6 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Laudis 66 OD, 5 л

bayer erbicid laudis 66 od 5 litri - 1

Laudis 66 OD, 5 л

На склад

471,6 лв.
- +
471,6 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Laudis се нанася след поникване върху голям брой широколистни и върху едногодишни житни плевели при царевица.
Активни вещества: темботрион 44 гр/л и изоксадифен-етил (антидот) 22 гр/л
Начин на действие:
Активното вещество темботрион е част от нова химична група. То инхибира синтеза на ензим, който отговаря за производството на каротеноиди. Фотосинтезата в плевелите се прекъсва. Препаратът се абсорбира до час от приложението. Разпределя се възходящо и низходящо до всики органи на растението. Листата побеляват след 3-5 дни, след което некрозират и плевелите загиват до 2-3 седмици.
Начин на приложение:
Нанася се от фаза 2 до 8 листа на царевицата. Препоръчителната доза е 200-250 мл/дка, в зависимост от заплевеляването. Широколистните плевели трбява да имат 2-4 листа, а житните да са във фаза на братене. Използва се нормален обем на разтвора.
Третирани растения: царевица
Плевели, върху които се прилага: кокоше просо, черно куче грозде, врабчови чревца, петниста бударица, обикновена паламида, полска попова лъжичка, летен хибискус, райграс, балур, пача трева, кърваво просо, лапатолистно пипериче, пелинолистна амброзия, казашки бодил, овчарска торбичка, разстлана лобода, абутилон, сива кощрява

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 5 литра
Срок на годност (години) 2
Под формата на ОД-маслена дисперсия
Активни вещества Isoxadifen-ethyl - safener, Tembotrione
Активна концентрация на веществото 44 g/litur, 22 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, казашки бодил-xanthium strumarium, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, лапатолистно пипериче-polygonum lapathifolium, обикновена паламида-cirsium arvense, обикновено грънче-hibiscus trionum, обикновено пипериче-polygonum persicaria, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, пача трева-polygonum aviculare, пелинолистна амброзия - ambrosia artemisiifolia, петниста бударица , пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, полска попова лъжичка-thlaspi arvense, просфорник-abutilon theophrasti, разстлана лобода-atriplex patula, синя метличина-centaurea cyanus, татул-datura stramonium, черно куче грозде-solanum nigrum
Вид растение царевица
Дозировка 2,0-2,25 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P308 ПРИ явна или предполагаема експозиция:, P311
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.