• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bayer erbicid equip 5 litri - 1, thumbnail

Equip, 5 л

317,26 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Equip, 5 л

bayer erbicid equip 5 litri - 1

Equip, 5 л

На склад

317,26 лв.
- +
Безплатна доставка
317,26 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Активни вещества: форамсулфурон 22.5 гр/л и изоксадифен-етил (антидот) 22.5 гр/л
Начин на действие:
Хербицидът има цялостно системно действие. Поема се плевелите до 2 часа след приложение и се преразпределя в растението. Последващото утаяване не повлиява ефективността на продукта. Плевелите спират да растат в рамките на 2-3 дни след приложение. Симптомите се изразяват в пожълтяване, почервеняване на листата след 4-10 дни и прогресивна некроза на издънките след 7-20 дни. Формата на суспензия позволява задържането и бързото проникване в плевелите.
Начин на действие:

Equip се нанася след поникване. Третирането се извършва, когато културата има 4-6 листа, а плевелите имат 2-4 листа. Препоръчителната доза е 100-150  мл/дка. При балур от коренища се нанася при 6-8 листа, и височина на плевелите 15-20 см. Дозата е 175-250 мл/дка. За обикновен пирей препоръчителната доза е 250 мл/дка, при височина на плевела 10 см и средно заплевеляване.
Equip притежава добра селективност спрямо царевични хибриди. При неблагоприятни условия - температури над 30 градуса по Целзий, слана, порой, по царевицата могат да се появят някои неблагоприятни симптоми по листата - забавяне на растежа, леко завяхване. Тези симптоми бързо изчезват и не повлияват развитието и реколтата.
На място, където е прилаган Equip, могат да се засеят царевица и соя. Три месеца след приложение могат да се засее всяка култура.
Продуктът прилага широк спектър на контрол.
Третирани растения: царевица
Плевели, върху които се прилага: черно куче грозде, врабчови чревца, обикновена ветрушка, обикновен пирей, татул, балур, полско огнивче, овчарска торбичка, летен хибискус, див синап, див овес, дива ряпа, сива кощрява

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 5 литра
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Florasulam, Isoxadifen-ethyl - safener
Активна концентрация на веществото 22,5 g/litur, 22,5 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, див овес-avena fatua, дива ряпа-raphanus raphanistrum, едногодишен пролез-mercurialis annua, жълта кощрява-setaria glauca, обикновен пирей-agropyron repens, обикновена ветрушка-apera spica-venti, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, полска лисича опашка-alopecurus myosuroides, полски синап-sinapis arvensis, полско огнивче-anagallis arvensis, просфорник-abutilon theophrasti, татул-datura stramonium, черно куче грозде-solanum nigrum
Вид растение царевица
Дозировка 1-2.5 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Боя, Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 Вреден при вдишване
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт, H400
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.