• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
adama erbicid surdone 70 wg 5 kg - 1, thumbnail

Surdone 70 ВГ, 5 кг

527,97 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Surdone 70 ВГ, 5 кг

adama erbicid surdone 70 wg 5 kg - 1

Surdone 70 ВГ, 5 кг

На склад

527,97 лв.
- +
527,97 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Surdone 70 ВГ е системен селективен фунгицид, който има и контактно действие.
Активно вещество: метрибузин 700 гр/кг
Начин на действие:
Продуктът се поема от корените и листата и чрез транслокация през проводящата тъкан се разпространява в цялото растение. Метрибузин спира фотосинтезата. При приложение преди поникване оказва влияние чрез кореновата система на покълващия плевел.
Начин на приложение:
При почви с високо съдържание на хумус се прилага по-високата доза от препоръчаните. Не е ефективен при песъчливи почви или такива с хумусно съдържание под 0.5 %.
Дозата за картофи е 70-120 гр/дка, а за соя - 25-50 гр/дка.
Третирането се извършва с наземна техника, при тихо време, без вятър.
Избягва се механичното премахване на плевелите по-рано от 7 дни след приложение, за да не се наруши защитния филм, образуван върху почвата.
Остатъчния ефект се определя от климатичните условия по време на третирането. В общия случай мястото остава чисто в рамките на 6 седмици след прилагането на продукта.
Третирани растения: картоф, соя
Плевели, върху които се прилага: скърбица, врабчови чревца, кръстец, петниста бударица, полски кострец, балур, пача трева, казашки бодил, див синап.

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 5 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Metribuzin
Активна концентрация на веществото 700 g/kg
Срещу великденче-veronica persica, казашки бодил-xanthium strumarium, кръстец-senecio vulgaris, млечок-sonchus arvensis, обикновено грънче-hibiscus trionum, пача трева-polygonum aviculare, петниста бударица , пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, полски синап-sinapis arvensis, просфорник-abutilon theophrasti, татул-datura stramonium
Вид растение картоф, соя
Дозировка 0.7-1.2 kg/ha
време за нанасяне преди поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.