• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
adama erbicid sultan 50 sc 5 litri - 1, thumbnail

Sultan 50 СК, 5 л

381,43 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Sultan 50 СК, 5 л

adama erbicid sultan 50 sc 5 litri - 1

Sultan 50 СК, 5 л

На склад

381,43 лв.
- +
381,43 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Sultan 50 СК е системен хербицид, който се активира от вода при напояване или дъжд. Активното вещество се абсорбира лесно и бързо от кореновата система на плевелите.
Активно вещество: метазахлор 500 гр/л

Начин на действие:
Продуктът лесно се абсорбира от корените. Оттам се пренася в растението и блокира синтеза на протеини, мастни киселини и лигнин. Това пречи на процесите на клетъчно делене.
Културите от семейство Кръстоцветни като рапица, синап притежават биологична селективност и при тях Sultan може да се прилага както превантивно, така и след поникване. Остатъчния ефект от продукта е достатъчно дълъг, за да предпази културите от нови заплевелявания през следващите месеци.

Начин на приложение:
При рапица Sultan се внася през есента, след засяване, или в ранна пролет, при поникване на широколистните плевели. Те трябва да имат максимум 2-4 листа. Ако се нанася след поникване, дозата е 200 мл/дка, а при превантивно третиране - 160 мл/дка.
При синап, зеле и есенен карфиол дозата е 150 мл/дка и се нанася превантивно.
При ягоди дозата е 50 мл/дка.
Третирани растения: рапица, синап, зеле, карфиол, ягоди
Плевели, върху които се прилага: едногодишна метлица, кокоше просо, скърбица, врабчови чревца, кръстец, кърваво просо, червена мъртва коприва, овчарска торбичка, сива кощрява
Sultan 50 SC, 5 litra

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Metazachlor
Активна концентрация на веществото 500 g/litur
Срещу великденче-veronica persica, едногодишна метлица-poa annua, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кръстец-senecio vulgaris, кървава росичка-digitaria sanguinalis, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, червена мъртва коприва-lamium purpureum
Вид растение рапица, синап
Дозировка 0.5-2 l/ha
време за нанасяне преди поникване, след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P391 Съберете разлятото
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.