• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg adama herbicide nicogan 40 sc 1 l - 3, thumbnail

Nicogan 40 СК, 1 л

50,86 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Nicogan 40 СК, 1 л

bg adama herbicide nicogan 40 sc 1 l - 3

Nicogan 40 СК, 1 л

На склад

50,86 лв.
- +
50,86 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Активно вещество: никосулфурон 40 гр/л
Начин на действие:
Nicogan е модерен хербицид, който проявява висока селективност спрямо царевицата и се прилага върху едногодишни и многогодишни житни плевели.
Препоръчително е да се внесе във фазата на братене на плевелите в доза от 80 мл/дка. Многогодишните плевели трябва да са достигнали максимална височина от 10-20 см, а дозата - около 100-150 мл/дка.
Плевели, върху които се прилага: кокоше просо, балур, сива кощрява

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 1 единица
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Nicosulfuron
Активна концентрация на веществото 40 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli
Вид растение царевица
Дозировка 0.8-1.5 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.