• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
adama erbicid nicogan 40 sc 15 litri 24 d 660 sl 10 litri - 1, thumbnail

Nicogan 40 СК 15 л + 2,4 D 660 СЛ 10 л + Roller 1 л, пакет 10 HA

1 077,33 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Nicogan 40 СК 15 л + 2,4 D 660 СЛ 10 л + Roller 1 л, пакет 10 HA

adama erbicid nicogan 40 sc 15 litri 24 d 660 sl 10 litri - 1

Nicogan 40 СК 15 л + 2,4 D 660 СЛ 10 л + Roller 1 л, пакет 10 HA

На склад

1 077,33 лв.
- +
1 077,33 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Nicogan 40 СК е сулфонилурея хербицид за контрол на плевели при царевични култури.
2.4 Д 660 СЛ е хербицид на основата на диметиламин сол, използван след поникване върху плевели при житни култури и царевица.
Roller е адювант, който осигурява равномерно покритие върху листата и едновременно с това е безопасен за третираната култура. Увеличава абсорбирането на препаратите за растителна защита.
1. Nicogan 40 СК
Активно вещество:
никосулфурон 40 гр/л
Начин на действие:
Nicogan е модерен хербицид, който проявява висока селективност спрямо царевицата и се прилага върху едногодишни и многогодишни житни плевели.
Препоръчително е да се внесе във фазата на братене на плевелите в доза от 80 мл/дка. Многогодишните плевели трябва да са достигнали максимална височина от 10-20 см, а дозата - около 100-150 мл/дка.
Плевели, върху които се прилага: кокоше просо, балур, сива кощрява
2. 2,4 Д 660 СЛ
Активно вещество: 2.4 Д киселина, получена от диметиламин сол 660 гр/л
Начин на действие:
Използва се след поникване на широколистни плевели при пшеница и царевица. Активното вещество се поема напълно от листата до 2 часа след приложение, а видимите симптоми на действие са забележими след 12-18 часа. До една седмица третираните плевели загиват.
Начин на приложение
Продуктът се нанася от фазата на братене до появата на първия възел. Третираната култура трябва да е във фаза 4-6 листа. Максимална ефективност се постига при приложение над 8 градуса по Целзий. Да на се прилага при високи температури над 25 градуса по Целзий. Няма ограничение в ротацията на културите след третиране с този хербицид.
Препоръчителната доза е 100 мл/дка.
3. Адювант Roller
Roller е под формата на течност и така осигурява цялостното покритие на листата, като едновременно с това е безопасен за третираната култура. Дозата за приложение е ниска, което го прави икономичен. Увеличава абсорбиращите свойства на растенията към прилаганите продукти за растителна защита. Върху повърхността на листата се образува воден филм, който не позволява отмиването на органо-силиконови продукти - капките не се изпаряват, а се задържат и се попиват по-лесно.
Roller може да се смесва в контейнера за приложение на препаратите за следните култури:
- зърнени - със сулфонилурея хербицид (Trimmer);
- зеленчуци - с фунгициди (Lampex 5 EC), инсектициди (Armetil M, Folpan 50 СК, Folpan 80 ВДГ, Shavit F 72 ВДГ, Shavit F 72 ВП);
- рапица - с фунгициди за борба с алтернария и 
склеротиния.

Препоръчителната доза е 5-10 мл/дка.

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 1 единица
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Acetochlor
Активна концентрация на веществото Не
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli
Вид растение царевица
Дозировка Не
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.