• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg gojo disinfectant purell nxt 1 l - 0, thumbnail

Дезинфектант Purell NXT, 1 литър

Не е налично

Purell NXT, 1 литър

bg gojo disinfectant purell nxt 1 l - 0

Дезинфектант Purell NXT, 1 литър

Не е налично

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Хигиенният гел Purell притежава антимикробни и овлажняващи свойства. Не изисква измиване с вода след нанасяне, нито изтриване с кърпа. Не съдържа вещества на основата на флуориди. Препоръчва се използването на гела при средно замърсени ръце, в комбинация с добри хигиенни навици. 

Ефективност: продуктът притежава бактерицидно, вирусоцидно, фунгицидно и микобактерицидно действие. 

Начин на употреба:
- за почистване и дезинфекция на ръце нанесете около 3 мл от продукта върху дланите си и разтъркайте, докато попие - за около 30 секунди;

- за дезинфекция на ръцете преди хирургическа операция нанесете около 3 мл от продукта върху дланите си и разтъркайте, докато попие - около 3 минути.

Хигиенният гел Purell отговаря на следните европейски стандарти: EN 1040, EN1276, EN 13727, EN 14476, EN 13624, EN 14348, EN 1500, EN 1275 si EN 12054.

Приложение: може да се използва в индустриални зони, в медицински заведения и навсякъде, където е необходима висока хигиена на ръцете.

Състав: 70 % етанол


Допълнителна информация

Производител Gojo
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на гел
Третиране на Ръце
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Фунгицидна
Патогени Candidosis, Ecoli, Flu, MRSA
Активни вещества Etanol
Активна концентрация на веществото 0.7

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.