• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg ghilotina insecticide i90 micro scope 1 l - 2, thumbnail

Инсектицид i90 Micro Scope, 1 литър

98,02 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

i90 Micro Scope, 1 литър

bg ghilotina insecticide i90 micro scope 1 l - 2

Инсектицид i90 Micro Scope, 1 литър

На склад

98,02 лв.
- +
98,02 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти

Информация за продукта

Insecticide Ghilotina i90 Micro Scope, 1 litre

Допълнителна информация

Производител Ghilotina
Опаковка 1 л
Категория на употреба Професионалисти
Под формата на КС-суспензия капсули
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Cypermethrin
Активна концентрация на веществото Cypermethrin 90 g/l
Начин на действие контактно
Мирис отличителен
Дозировка 25 ml/20 mp
Отървава се от Акари При Домашните Птици, Американски Хлебарки, Бълхи, Германски Хлебарки, Гъгрици, Домашни Акари, Дрешни Молци, Дървеници, Калинки, Комари, Кърлежи, Мухи, Ориенталски Хлебарки, Паяци, Хлебни Молци, Хоботници

Предпазни Мерки

 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.