• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg ghilotina insecticide i250 effect ultimum 500 ml - 5, thumbnail

Инсектицид i250 Effect Ultimum, 500 ml

74,67 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

i250 Effect Ultimum, 500 ml

bg ghilotina insecticide i250 effect ultimum 500 ml - 5

Инсектицид i250 Effect Ultimum, 500 ml

На склад

74,67 лв.
- +
74,67 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти

Информация за продукта

Effect Ultimum е инсектицид, предназначен за приложение на закрито и открито, с широк спектър на действие срещу летящи и пълзящи насекоми. Представлява емулсионен концентрат.

Ефективен срещу хлебарки (Blattella germanica, Blatta orientalis), мравки (Lasius niger), дървеници (Cimex lecturalius), домашни мухи (Musca domestica).

Активни вещества: Тетраметрин 10 гр/л; перметрин 60 гр/л; пиперонил бутоксид 180 гр/л

Начин на действие: чрез контакт и поглъщане Тетраметрин е синтетичен инсектицид от групата на пиретроидите, който повлиява нервната система на вредителите. Перметрин е контактен инсектицид, който също повлиява нервната система на насекомите. Двете активни вещества, наред с действащия върху метаболизма пиперонил бутоксид, причиняват спиране на резистентността на насекомите към инсектицидите. Начин на приложение Продуктът може да се използва в къщи, на публични места, в транспортни средства, контейнери за отпадъци, транспортни средства за превоз на животни, приюти за животни, в сгради на хранителната индустрия, в складове за храна, около сгради и заграждения. Нанасянето се извършва в пукнатини, порести структури като цимент, както и гладки такива - дърво, стъкло, керамика.

Инструкции за употреба:
- почиства се пръскачката;
- приготвеният разтвор се разбърква добре;
- разтворът се разбърква и ако е оставен за 15-30 минути, без да се използва;
- нанася се в пукнатини и процепи, където насекомите може да се крият.

Препоръчителни дози:
- за летящи насекоми - 25 мл от продукта, разтворени в 5 литра вода за площ от 100 кв.м
- за пълзящи насекоми - при гладки повърхности - 50 мл от продукта, разтворени в 5 литра вода за площ от 100 кв.м; при порести повърхности - 75 мл от продукта, разтворени в 5 литра вода за площ от 100 кв.м.

Не съхранявайте разтворения продукт, използвайте веднага след приготвяне. Не прилагайте в близост до електрически инсталации или устройства. Не нанасяйте продукта на места, където има постоянен поток на хора или животни - нужен е известен карантинен период с ограничен достъп.

Допълнителна информация

Производител Ghilotina
Опаковка 500 мл
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол, Топъл аерозол
Активни вещества Permethrin, Piperonyl Butoxide, Tetramethrin
Активна концентрация на веществото 1 g/l, 60 g/l, 180 g/l
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис отличителен
Дозировка 25-75 ml/100 mp;25-75 ml/5 l
Отървава се от Германски Хлебарки, Дървеници, Мравки, Мухи, Ориенталски Хлебарки

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P272
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.