• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta fungicide topas 100 ec 250 ml - 0, thumbnail

Topas 100 EК, 250 мл

31,54 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Topas 100 EК, 250 мл

bg syngenta fungicide topas 100 ec 250 ml - 0

Topas 100 EК, 250 мл

На склад

31,54 лв.
- +
31,54 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Topas 100 ЕК е системен фунгицид за контрол на листни заболявания по зеленчуци, овощни дървета и храсти.

Активно вещество: пенконазол 100 гр/л

Начин на действие
Продуктът се абсорбира бързо и лесно от листата на третираното растение. Чрез изпарение се разпределя и в ненапръсканите части на обработваната култура. Не се измива от дъжд до 3-4 часа от нанасянето. Продуктът спира заболяването като прекъсва синтеза на ергостерол в клетъчните мембрани на гъбните патогени. 
За да се избегне развитието на сериозно и застрашаващо културата заболяване, Topas се използва предимно с превантивна цел, макар да има и лечебен и стопиращ ефект. 
Има продължително действие - между 7 и 14 дни.

Начин на приложение
При лоза първото третиране е преди появата на симптоми на заразяване. Ако все пак растението е заболяло, се прилагат няколко последователни третирания на всеки 5-7 дни. Последователните приложения спират развитието и разпространението на гъбичките. Достатъчни са до 4 третирания за сезон.
Пиперът и краставицата се обработват на всеки 10-14 дни с фунгицида, в зависимост от климатичните условия, развитието на болестта и развитието на растението.
При домати продуктът е ефективен за спиране на първични инфекции и предотвратяване появата на вторични. Интервалът между третиранията е 7 дни. 
Карантинният период е 3 дни за зеленчуци, плодови храсти, декоративни храсти; 14 дни за ябълка и домати; 28 дни за лоза. 
Препоръчителната доза е 0.025 %.

Третирани растения: плодови храсти, пипер, краставици, домати, декоративни храсти.

Заболявания, при които се използва: брашнеста мана, оидиум по лозата, ръжда.

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 250 мл
Срок на годност (години) 4
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Benthiavalicarb
Активна концентрация на веществото 100 g/litur
Вид растение боровинка, вишна, грозде, домат, капина, карамфил, краставица, лешник, малина, пипер, пъпеши, роза, тиква цигулка, череша, ябълка, ягода
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, кафява ръжда-puccinia spp, сиво гниене-botrytis cinerea
Дозировка 0.25-0.5 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.