• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta fungicid score 250 ec 2 ml - 2, thumbnail

Score 250 EК, 2 мл

2,37 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Score 250 EК, 2 мл

bg syngenta fungicid score 250 ec 2 ml - 2

Score 250 EК, 2 мл

На склад

2,37 лв.
- +
2,37 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Score 250 ЕК е системен фунгицид, предназначен за гъбични заболявания, по овощни дръвчета, домати и други култури. Притежава превантивно и лечебно действие.

Активно вещество:
дифеноконазол 250 гр/л

Начин на действиe:

Макар че продуктът има и лечебно действие, се препоръчва да се използва предимно с превантивна цел, за да се избегне необратимо заразяване.
Дифеноконазол е вещество от групата на триазолите. Той спира растежа на мицела и инхибира спорулацията. Прониква през листата и се разпространява бързо в надземните части на растението чрез системно движение.

Начин на приложение:

Интервалът между третиранията се определя от климатичните условия и от това доколко е напреднало заболяването. При по-сериозни заразявания продуктът се използва заедно с Thiovit Jet или Topas в пълната препоръчителна доза от двата препарата.
При кайсия се прилагат едно две третирания преди и след цъфтеж, в доза от 15 мл/дка.
При ягоди продуктът се използва след цъфтеж в доза от 30 мл/дка.
При ябълка, праскова и череша дозата е 20 мл/дка, приложена 1-2 пъти за сезон.
При маслодайна рапица дозата е 50 мл/дка - едно третиране през есента и едно през пролетта.
При цвекло се прилагат две третирания в доза от 30 мл/дка.
При домати дозата е 50 мл/дка, приложени при първи симптоми на заболяване. При обработването на доматите със Score 250 не се използват продукти на основата на мед.
Score 250 EK се комбинира успешно с Bravo 500 СК, Chorus 75 ВГ.
Карантинният период е от 7 до 14 дни от приложението.

Третирани растения:
кайсия, ягода, череша, ябълка, праскова, цвекло, домати.
Заболявания, при които се използва: монилиоза, сиво гниене, накъдряне на листата, брашнеста мана, листен пригор, церкоспороза, алтернария.

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 2 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Difenoconazole
Активна концентрация на веществото 250 g/litur
Вид растение вишна, домат, дюля, захарно цвекло, кайсия, круша, праскова, слива, череша, ябълка, ягода
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, гъбна сачмянка-stigmina carpophila, къдравост по прасковата-taphrina deformans, листен пригор-cercospora, сиво гниене-botrytis cinerea, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.