• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg syngenta fungicid ortiva top 10 ml - 2, thumbnail

Ortiva Top, 10 мл

5,92 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Ortiva Top, 10 мл

bg syngenta fungicid ortiva top 10 ml - 2

Ortiva Top, 10 мл

На склад

5,92 лв.
- +
5,92 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Ortiva Top се използва главно с превантивна и лечебна цел върху зеленчукови култури.

Активни вещества: 200 гр/л азоксистробин, 125 гр/л дифеноконаол.

Начин на действие
Ortiva Top е контактен фунгицид, който прониква трансламинарно и се придвижва системно в растенията.
Азоксистробин прекъсва клетъчното дишане и блокира енергийният пренос между гъбните клетки. Спира спорообразуването и не позволява на нови патогеви да проникнат в третираната култура.
Дифеноконазол от своя страна спира биосинтеза на ергостерол. Разпределя се чрез акропетална транслокация. Има превантивно и лечебно действие.

Начин на приложение
При домати, патлаждан, пипер, бобови растения продуктът се прилага от появата на първото съцветие до 70 % готовност на плода.
При зеле, брюкселско зеле, карфиол и броколи продуктът се прилага при наличието на две нормални по размер листа.
При моркови, пащърнак, магданоз, репички, целина, хрян, се изчаква, докато две листа достигнат нормални размери.
При тикви и краставици продуктът се прилага при цъфтеж до узряването на плодовете.
При салата, праз и зелен лук се изчаква до развитието на 6 листа.
При ягоди и малини продуктът се използва от началото на цъфтежа до узряването на плодовете.
Препоръчителната доза е 100 мл/дка. Интервалът между третиранията зависи от климатичните условия и развитието на заболяването. Избягва се прилагане при висока температура и висока влажност.

Третирани растения: броколи, зеле, брюкселско зеле, карфиол, домати, патладжан, пипер, бобови, моркови, пащърнак, магданоз, репички, целина, хрян, тикви,краставици, салата, праз, зелен лук, ягоди малини.

Заболявания, при които се използва: алтернария, антракноза, мана, ръжда, плесен.

Допълнителна информация

Производител Syngenta
Опаковка 10 мл
Срок на годност (години) 3
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Azoxystrobin, Difenoconazole
Активна концентрация на веществото 200 g/litur, 125 g/litur
Вид растение боб, броколи, грах, домат, зеле, карфиол, краставица, лук, магданоз, маруля, морков, патладжан, пащърнак, пипер, праз-лук, пъпеши, репичка, тиквичка, хрян, целина, чесън, ягода
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, гъбично заболяване антрактоза-colletotrichum spp, кафява ръжда-puccinia spp, листен пригор-cercospora, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, сиво гниене-botrytis cinerea, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 1 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P271
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.