• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg dupont fungicide evolus 5 l - 0, thumbnail

Еволус, 5 литра

562,36 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Еволус, 5 литра

bg dupont fungicide evolus 5 l - 0

Еволус, 5 литра

На склад

562,36 лв.
- +
562,36 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Съдържа прокиназид 40 гр/л, тебуконазол 160 гр/л и прохлораз 160 гр/л

Evolus е сложен системен фунгицид с превантивно, лечебно и елиминиращо болестта действие. Защитава добре новите израстъци, тъй като се разпределя системно и чрез изпарения. Трите активни вещества имат различно действие и това прави продукта успешен срещу развитие на резистентност. Третираните култури са защитени в рамките на 6-8 седмици. Evolus може да се използва през целия вегетационен период.
Продуктът се прилага при климатични условия, благоприятни за развитието на заболяване или при появата на първи симптоми. Препоръчителната доза е 75 мл/дка. При неблагоприятен климат, продължителни валежи, гъстота на посевите, дозата се увеличава до 100 мл/дка. Най-добри резултати от приложението има при нанасяне преди поява на симптоми на заболяване - с превантивна цел.

При пшеницата третиранията са максимум две - от удължаване на стеблото до началото на цъфтежа.

Допълнителна информация

Производител Dupont
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Prochloraz, Proquinazid, Tebuconazole
Активна концентрация на веществото 320 g/l, 40 g/l, 160 g/l
Вид растение пшеница
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, фузарийно гниене-fusarium oxysporum
Дозировка 0.75-1 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.