• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg cheminova fungicid riza 250 ew 1 litru - 1, thumbnail

Riza 250 ЕВ, 1 л

56,03 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Riza 250 ЕВ, 1 л

bg cheminova fungicid riza 250 ew 1 litru - 1

Riza 250 ЕВ, 1 л

На склад

56,03 лв.
- +
56,03 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Riza 250 ЕВ е системен фунгицид с превантивно, лечебно и спиращо действие.

Активно вещество:
тебуконазол 250 гр/л.

Начин на действие:

Тебуконазолът влияе на биосинтеза на ергостерол в клетките на гъбните патогени. Продуктът се разпределя чрез акропетална транслокация постепенно и цялостно, като по този начин предпазва и бъдещите израстъци.
Riza 250 ЕВ не позволява развитието на резистентност, когато се използва в препоръчваните интервали между третирания и в подходяща концентрация. Може да се комбинира с продукти от други химични групи като Cyflamid 5 ЕВ и Topsin 70 ВП. Използван през есента, фунгицидът действа като регулатор на растежа и стимулира разклоняването на растенията. Абсорбира се изключително бързо, а периодът му на защитно действие е около 3-4 седмици.

Начин на приложение:

Пшеницата се третира от поникването до периода на цъфтеж. Препоръчителни са 1-2 третирания. Дозата е 50-75 мл/дка.
При рапицата трябва да има 4-6 поникнали листа. Фунгицидът предпазва растението при презимуването му. Дозата е 100 мл/дка.
При лозата третиранията са две за годината, като едното е преди, а другото след цъфтеж. Дозата е 40 мл/дка.
При ябълката се извършват едно-две приложения след падането на цветовете. Интервалът между тях е 7-12 дни.

Третирани растения:
пшеница, рапица, лоза, ябълка
Заболявания, при които се използва: бяло гниене, сиво гниене, брашнеста мана, алтернариоза, сухо стеблено гниене, струпясване по ябълката.

Допълнителна информация

Производител Cheminova
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕВ-емулсия масло във вода
Активни вещества Tebuconazole
Активна концентрация на веществото 250 g/litur
Вид растение грозде, пшеница, рапица, ябълка
Болести по растението бели листни петна-mycosphaerella cannabis, брашнеста мана-erysiphe graminis, кафява ръжда-puccinia spp, мрежести петна-pyrenophora gramineum, фузарийно гниене-fusarium oxysporum
Дозировка 0.4-1 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P264 Да се измие... старателно след употреба
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H360 Може да увреди оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.