• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer fungicide luna sensation 500 sc 5 l - 0, thumbnail

Luna Sensation 500 SC, 5 литра

2 229,39 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Luna Sensation 500 SC, 5 литра

bg bayer fungicide luna sensation 500 sc 5 l - 0

Luna Sensation 500 SC, 5 литра

На склад

2 229,39 лв.
- +
2 229,39 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Fungicide Bayer Luna Sensation 500 SC, 5 litres

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 5 литра
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Fluopyram, Trifloxystrobin
Активна концентрация на веществото 256 g/l; 250 g/l
Вид растение Valerian, боб, домат, малина, маруля, патладжан, пипер, рукола, френско грозде
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, кафява ръжда-puccinia spp, ранно кафяво гниене-monilinia laxa, сиво гниене-botrytis cinerea
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P263
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H362 Може да бъде вреден за кърмачета
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.