• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer fungicide luna sensation 500 sc 10 ml - 0, thumbnail

Luna Sensation 500 SC, 10 ml

6,86 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Luna Sensation 500 SC, 10 ml

bg bayer fungicide luna sensation 500 sc 10 ml - 0

Luna Sensation 500 SC, 10 ml

На склад

6,86 лв.
- +
6,86 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Fungicide Bayer Luna Sensation 500 SC, 10 ml

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 10 мл
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Fluopyram, Trifloxystrobin
Активна концентрация на веществото 250 g/l; 250 g/l
Вид растение боб, домат, малина, маруля, патладжан, пипер, рукола, френско грозде, цариградско грозде
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, кафява ръжда-puccinia spp, ранно кафяво гниене-monilinia laxa, сиво гниене-botrytis cinerea
Дозировка 0.6-1 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P263
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H362 Може да бъде вреден за кърмачета
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.