• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bayer fungicid luna experience 100 ml - 1, thumbnail

Luna Experience, 100 мл

26,37 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Luna Experience, 100 мл

bg bayer fungicid luna experience 100 ml - 1

Luna Experience, 100 мл

На склад

26,37 лв.
- +
26,37 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Luna Experience е контактен и системен фунгицид за контрол на заболяванията по ябълка и слива.

Активни вещества: флуопирам 200 гр/л и тебуконазол 200 гр/л

Начин на действие:
Флуопирам е активна съставка, която се разпространява в растението трансламинарно и има превантивен и стопиращ ефект. Действа във всички етапи от развитието на патогените, като инхибира покълването на спорите и растежа на мицела.
Тебуконазолът има превантивни, лечебни и понякога стопиращи свойства. Осигурява защита на цветовете, листата и плодовете.

Начин на приложение:
При ябълки дозата е 20-75 мл/дка срещу мана и струпясване. Третирането се извършва от периода на бутонизация до беритбената зрялост. Извършват се максимум две третирания с интервал между тях 7 дни. Карантинният срок е 14 дни.
При сливата дозата е 60-75 мл/дка срещу ранно и късно кафяво гниене. Извършват се до три третирания на сезон, от фазата на бутонизация, до беритбената зрялост. Интервалът между приложенията е 7-10 дни, а карантинният срок - 7 дни.

Третирани растения: ябълка, слива.

Допълнителна информация

Производител Bayer
Опаковка 100 мл
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Fluopyram, Tebuconazole
Активна концентрация на веществото 200 g/litur
Вид растение слива, ябълка
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis, ранно кафяво гниене-monilinia laxa, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 0.375-1 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.