• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg basf fungicide retengo 5 l - 0, thumbnail

Retengo, 5 литра

515 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Retengo, 5 литра

bg basf fungicide retengo 5 l - 0

Retengo, 5 литра

На склад

515 лв.
- +
515 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Fungicide Basf Retengo, 5 litres

Допълнителна информация

Производител Basf
Опаковка 5 литра
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Pyraclostrobin
Активна концентрация на веществото 200 g/l
Вид растение ечемик, пшеница, слънчоглед, царевица
Болести по растението бели листни петна-mycosphaerella cannabis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, кафява ръжда-puccinia spp, сиво гниене-botrytis cinerea
Дозировка 0.5 - 1.25 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P330 Изплакнете устата
P331 НЕ предизвиквайте повръщане.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H332 Вреден при вдишване
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.