• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg arysta lifescience fungicide zoxis 250 sc 10 ml - 0, thumbnail

Zoxis 250 SC, 10 ml

5,36 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Zoxis 250 SC, 10 ml

bg arysta lifescience fungicide zoxis 250 sc 10 ml - 0

Zoxis 250 SC, 10 ml

На склад

5,36 лв.
- +
5,36 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Fungicide Arysta Lifescience Zoxis 250 SC, 10 ml

Допълнителна информация

Производител Arysta Lifescience
Опаковка 10 мл
Под формата на СК-суспензионен концентрат
Активни вещества Azoxystrobin
Активна концентрация на веществото 250 g/l
Вид растение овес
Болести по растението бели листни петна-mycosphaerella cannabis, брашнеста мана-erysiphe graminis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, гъбично заболяване антрактоза-colletotrichum spp, кафява ръжда-puccinia spp, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, септориоза-septoria, сечене на разсада ризоктония-rhizoctonia, сиво гниене-botrytis cinerea, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 0.25- 1 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.