• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg-adama-fungicide-orius-25-ew-5-l - 0, thumbnail

Orius 25 ЕВ, 5 л

353,71 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Orius 25 ЕВ, 5 л

Orius 25 ЕВ, 5 л

Orius 25 ЕВ, 5 л

На склад

353,71 лв.
- +
353,71 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Активно вещество: тебуконазол (250 гр/л)

Начин на действие
Orius 25 ЕВ е системен фунгицид на основата на тебуконазол - вещество от групата на триазолите. Действието му се изразява в спиране на биосинтеза на ергостерол в гъбичните клетки. Абсорбира се от тъканите в рамките на два часа от приложението. Придвижва се в растенията възходящо (акропетално) и се задържа между 3 и 4 седмици. Има както превантивен, така и лечебен и стопиращ ефект. За да се избегне развитието на резистентност, една култура се пръска не повече от два пъти за един сезон.

Начин на приложение
При гроздовите култури оптималното време за третиране е пролетта, след размножаване или когато климатичните условия предразполагат към развитието на инфекция.
При зеленчуците се прилага нормален обем на разтвора, като се следи да са развили достатъчно листната си маса. Топлото време и високата влажност са предпоставка за заболяване - тогава е и времето за нанасяне на продукта.
Ябълката е най-уязвима в периода на цъфтеж, когато цветовете са още розови и венчелистчетата не са напълно разпъпили. Прилагането на Orius 25 ЕВ може да стане и по време на цъфтеж, без това да попречи на опрашването и качеството на плодовете. Продуктът се комбинира успешно с Merpan 80 ВГ или Folpan 80 ВГ, за предотвратяване на устойчивостта на патогена към фунгициди. Третирането може да се осъществи и по-късно през летния сезон, при вторични инфекции. Трябва обаче да се внимава преди това растенията да не са пръскани с препарати на основата на сяра, за да не се развие резистентност.
При лозовите насаждения прилагането на продукта се извършва при цъфтеж, като се следи да бъдат обработени и по-закритите части на растението като долната му част и стеблото.
Рапицата се третира превантивно през пролетта или с лечебен ефект при първите симптоми на заразяването. Ако Orius се приложи през есента, във фазата на изникване, действа като стимулатор на растежа на рапицата. Скъсява стеблото и така осигурява разпределението на растителните сокове в по-малкта площ, за да е по-устойчиво растението на зимните условия.

Третирани растения: пшеница, ечемик, домати, краставици, луковични растения, лозови култури, рапица.

Заболявания, при които се използва: стеблено гниене, ръжда, брашнеста мана, листни петна, склеротийно гниене, оидиум при лозата.

Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 5 литра
Под формата на ЕВ-емулсия масло във вода
Активни вещества Tebuconazole
Активна концентрация на веществото 250 g/litur
Вид растение вишна, грозде, домат, ечемик, кайсия, краставица, праскова, пшеница, рапица, череша, ябълка
Болести по растението бели листни петна-mycosphaerella cannabis, брашнеста мана-erysiphe graminis, гъбично заболяване алтернария-alternaria, кафява ръжда-puccinia spp, мрежести петна-pyrenophora gramineum, фузарийно гниене-fusarium oxysporum
Дозировка 0.075-1.0 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.