• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg adama fungicid merpan 80 wdg 150 g - 1, thumbnail

Merpan 80 ВДГ, 150 гр

9,56 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Merpan 80 ВДГ, 150 гр

bg adama fungicid merpan 80 wdg 150 g - 1

Merpan 80 ВДГ, 150 гр

На склад

9,56 лв.
- +
9,56 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Merpan 80 ВГ е контактен фунгицид в гранулирана форма, разтворим във вода. Притежава превантивно и лечебно действие за широк спектър фитопатогенни гъби.

Активно вещество: Каптан 800 гр/кг

Начин на действие:
Активното вещество каптан е познато като най-доброто за предотвратяване и контролиране на първични и вторични зарази по овощните дървета. То е част от групата на фталимидите - прониква в мицела на гъбичките и прекъсва клетъчното дишане и клетъчното делене. Осъществява добър контакт с третираната повърхност и не се измива от дъжда, като осигурява период на защита от 5 до 7 дни.
Прилага се през вегетационния период. Превантивно се използва, когато климатичните условия са подходящи за появата на гъбична инфекция, а спиращото му действие е успешно при най-ранните симптоми на заразяване.

Начин на приложение:
При плододаващите култури се използва през целия период на вегетация, в интервал от 7-10 дни. Сериозните заразявания се третират с Merpan 80 ВГ и други системни препарати, а през втората част на вегетационния период продуктът може да се приложи самостоятелно. Обработката се извършва така, че да покрие равномерно листната маса на културите. Прилагането върху ябълкови дървета преди прибиране на реколтата предотвратява появата на заболявания при съхранение на плодовете.
При зеленчуците (краставици, домати, фасул) Merpan 80 ВГ се използва в зависимост от степента на развитие на растенията.
При тютюна третирането се извършва или чрез пръскане на почвата преди засяване или засаждане или чрез потапяне на разсадите в разтвор на продукта Обработката при тютюневите насаждения може да бъде и с лечебно действие на мястото на разсадите, където първите растения са окапали.

Третирани растения: ябълки, краставици, домати, фасул, тютюн.

Заболявания, при които се използва: струпясване, брашнеста мана, кореново гниене, антракноза.


Допълнителна информация

Производител Adama
Опаковка 150 г
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Captan
Активна концентрация на веществото 800 g/kg
Вид растение боб, вишна, грозде, домат, дюля, иглолистно дърво, кайсия, краставица, круша, лук, праскова, слива, тютюн, череша, ябълка
Болести по растението гъбично заболяване антрактоза-colletotrichum spp, гъбна сачмянка-stigmina carpophila, къдравост по прасковата-taphrina deformans, пухкава мана пероноспороза-peronosporales, сиво гниене-botrytis cinerea, струпясване-venturia, черно гниене по доматите-passalora fulva
Дозировка 0.125-0.3 %
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.