• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg frowein 808 insecticide detmolin f - 0, thumbnail

Инсектицид Detmolin F

Не е налично

Detmolin F

bg frowein 808 insecticide detmolin f - 0

Инсектицид Detmolin F

Не е налично

 
Може да се използа от
Население, Професионалисти

Информация за продукта

Insecticide Frowein 808 Detmolin F

Допълнителна информация

Производител Frowein
Опаковка 1 част
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на течност
Начин на нанасяне Топъл аерозол
Активни вещества Dichlorvos, Pyrethrum Extract
Активна концентрация на веществото 35 g/l, 1,3 g/l
Начин на действие контактно
Мирис отличителен
Дозировка 100-600 ml/100 cm
Отървава се от Американски Хлебарки, Германски Хлебарки, Дрешни Молци, Комари, Мухи, Ориенталски Хлебарки, Хлебни Молци

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.