• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
novartis-larvicid-neporex-sg-2-5-kg, thumbnail

Ларвицид Neporex 2 SG, 5 kg

338,1 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Neporex 2 SG, 5 kg

novartis-larvicid-neporex-sg-2-5-kg

Ларвицид Neporex 2 SG, 5 kg

На склад

338,1 лв.
- +
338,1 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Neporex 2SG е ларвицид със специфични и уникални свойства, създаден за контрол на ларви на мухи в оборската тор и на други места, където се размножават. Продуктът може да се ползва самостоятелно или заедно с инсектицид и поради това е успешен в използването в програми за интегриран контрол на мухи.
Neporex е ефективен срещу ларвите, но не и срещу възрастните насекоми. За цялостен контрол се прилага заедно с инсектицид, например Agita.
Neporex се използва на редица места:
- ферми за домашни птици (особено при клетъчно отглеждани кокошки);
- ферми за отглеждане и угояване на прасета;
- ферми за крави и говеда;
- ферми за овце и кози;
- конюшни;
- ферми за зайци;
- зоопаркове;
- депа и контейнери за боклук.

Предимства при използване на Neporex:
- много ефективен;
- бързо действие;
- остатъчна активност;
- безопасен и надежден;
- не повлиява естествените врагове на мухите;
- не носи екологичен риск;
- възможни дълги интервали между третиранията;
- не причинява стрес на животните.

Начин на приложение
Количество продукт за 200 кв.м площ:
- директно използване на продукта - 1 паунд; приложете продукта директно и равномерно върху третираната площ. Този начин на приложение е подходящ при наличието на при влажна или течна тор. Използвайте ръкавици, когато работите с продукта.
- използване чрез пръскане - 1 паунд продукт, разтворен в един галон вода. Разтворете посоченото количество продукт в посоченото количество вода. Приложете разтвора с ръчна или електрическа пръскачка или друго оборудване с ниско налягане.
Интервал между третиранията:
Препоръчителният интервал между третиранията зависи от климатичните условия и мястото на приложение. Обикновено е в рамките на 21 дни до няколко месеца. По-конкретни периоди са посочени в таблицата долу. Не нанасяйте продукта в интервал, по-кратък от 21 дни.

Съхранение и унищожаване:
Пазете далеч от вода, храни или напитки при съхранение или при изхвърляне.
- пестицид - отпадъците, получине от употребата на този продукт трябва да се изхвърлят на одобрено за целта място;
- опаковка - да не се използва повторно. Изпразнете цялото съдържание на опаковката при приложение. Предложете опаковка за рециклиране, ако възможно или я изхвърлете в санитарно депо или депо за изгаряне на боклуци. При изгаряне стойте далеч от дима.
- съхранение - на сухо и хладно място. Да не се съхранява на влажни места. Да се пази далеч от пряка слънчева светлина и температури над 35 ° C.

Допълнителна информация

Производител Elanco
Опаковка 5 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 5
Под формата на ВС-вододиспергируем прах за третиране на семена
Отървава се от Американски Хлебарки, Германски Хлебарки, Комари, Мухи, Ориенталски Хлебарки
Активни вещества Cyromazine
Активна концентрация на веществото 20 g / kg

Предпазни Мерки

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.