• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg ecolab disinfectant diesin maxx 1 l - 0, thumbnail

Дезинфектант Diesin Maxx, 1 литър

26,41 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Diesin Maxx, 1 литър

bg ecolab disinfectant diesin maxx 1 l - 0

Дезинфектант Diesin Maxx, 1 литър

На склад

26,41 лв.
- +
26,41 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти

Информация за продукта

Disinfectant Ecolab Diesin Maxx, 1 litre

Допълнителна информация

Производител Ecolab
Опаковка 1 л
Категория на употреба Професионалисти
Под формата на течност
Третиране на Медицински повърхности, Санитарни повърхности
Спектър Бактерицидна, Фунгицидна
Активни вещества Alky Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, chetvŭrtichni amonievi
Активна концентрация на веществото 2.45 g/100g

Предпазни Мерки

 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ, P305+P351+P338
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.