• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
dupont erbicid accent 75 wg 80 g - 1, thumbnail

Accent 75 ВГ, 80 г

Не е налично

Accent 75 ВГ, 80 г

dupont erbicid accent 75 wg 80 g - 1

Accent 75 ВГ, 80 г

Не е налично

Информация за продукта

Accent 75 ВГ е хербицид, който се използва върху плевели след тяхното покълване. Съдържа никосулфурон, едно от най-известните вещества за контрол на различни видове плевели.
Активно вещество: никосулфурон 750 гр/кг

Начин на действие:
Освен за борба с житни плевели, хербицидът е ефективен и срещу широколистни едногодишни и многогодишни такива. Може да се прилага в голям прозорец от време, а остатъчната му активност е продължителна - това обуславя и високата му ефективност.
Гранулираната му формула позволява лесното разтваряне и използването на малко количество от продукта.
Хербицидът се абсорбира от листата и се разпространява системно във всички части на растението - до корените.

Активното вещество прекъсва синтеза на аминокиселини в клетките. Растенията пожълтяват до 2 седмици след приложение и загиват изцяло за по-малко от месец.
Начин на приложение:
Препоръчителната доза е 5-8 гр/дка от продукта. Добавянето на амониев нитрат или амониев сулфат в доза от 300-400 гр/дка увеличава ефикасността на продукта и способства за по-бързото му проникване в растенията.
Accent се прилага при височина на плевелите до 15-20 см и при фаза 6-8 листа на царевицата.

Механично премахване на плевелите се прилага 7 дни след приложение, за да може продуктът да се абсорбира максимално от корените и коренищата.
Максимален ефект се постига при приложение във фазата на братене на плевелите.
Accent се използва предимно за житни плевели, но при нападение от широколистни може да се съчетае със съответния хербицид за контрол на широколистните.
Третирани растения: царевица
Плевели, върху които се прилага: кокоше просо, поветицовидно фасулче, черно куче грозде, врабчови чревца, димянка, обикновена ветрушка, обикновена паламида, полска поветица, полски хвощ, полски синап, полска теменуга, полска попова лъжичка, полски кострец, мъртва коприва, бръшлянолистно великденче, татул, балур, пача трева, просо, лапатолистно пипериче, овчарска торбичка, разстлана лобода, обикновено пипериче, просфорник, дива ряпа, сива кощрява.

Допълнителна информация

Производител Dupont
Опаковка 80 г
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Nicosulfuron
Активна концентрация на веществото 750 g/kg
Срещу балур-sorghum halepense, бръшлянолистно великденче-veronica hederifolia, дива ряпа-raphanus raphanistrum, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, лапатолистно пипериче-polygonum lapathifolium, лечебен росопас-fumaria officinalis, млечок-sonchus arvensis, мъртва коприва-lamium amplexicaule, обикновена ветрушка-apera spica-venti, обикновена паламида-cirsium arvense, обикновено пипериче-polygonum persicaria, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, пача трева-polygonum aviculare, пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, поветицовидно фасулче-polygonum convolvulus, полска лисича опашка-alopecurus myosuroides, полска попова лъжичка-thlaspi arvense, полска теменуга-viola arvensis, полски поветица-convolvulus arvensis, полски хвощ-equisetum arvense, просфорник-abutilon theophrasti, разстлана лобода-atriplex patula, ряпа-brassica campestris, татул-datura stramonium, черно куче грозде-solanum nigrum, чуфа - земен бадем - cyperus esculentus
Вид растение царевица
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.