• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg dupont fungicid talendo 1 litru - 1, thumbnail

Talendo, 1 л

220,99 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Talendo, 1 л

bg dupont fungicid talendo 1 litru - 1

Talendo, 1 л

На склад

220,99 лв.
- +
Безплатна доставка
220,99 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Talendo е фунгицид на базата на веществото прокиназид с превантивно действие.

Активно вещество: 200 гр/л прокиназид

Начин на действие
Прокиназид притежава химична и биохимична активност. Химичното му действие се изразява в инхибиране кълняемостта на спорите и деформиране на гъбните клетки, което пречи на по-нататъшното им развитие.
Биохимичната активност на веществото отключва защитните сили на растенията чрез активиране на голям брой ензими.
Продуктът е ефективен и при по-ниски температури. Едно от специфичните му свойства е изпарението, което позволява да се поеме от новообразуваните плодове, дори когато не е нанесен директно върху тях.

Начин на приложение
Talendo се използва превантивно, при подходящи за развитието на заразяване климатични условия - температури от 20-22 градуса по Целзий и висока влажност. Необходимото количество за приложение е 20-50 мл/дка, нанесено през интервал от 14-21 дни. Достатъчни са 2-3 третирания за сезон, или редуването на продукта с препарати с различен начин на действие.

Третирани растения: лоза

Заболявания, при които се използва: оидиум

Допълнителна информация

Производител Dupont
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Proquinazid
Активна концентрация на веществото 200 g/litur
Вид растение грозде
Болести по растението брашнеста мана-erysiphe graminis
Дозировка 0.225 l/ha
Био растения подходящ
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.