• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg chemtura insecticide crop floramite 240 sc 1 l - 1, thumbnail

Floramix 0.795 kg + Aдювант Dassoil 1.8 литра, пакет 3 Xа

488,76 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Floramix 0.795 kg + Aдювант Dassoil 1.8 литра, пакет 3 Xа

bg chemtura insecticide crop floramite 240 sc 1 l - 1

Floramix 0.795 kg + Aдювант Dassoil 1.8 литра, пакет 3 Xа

На склад

488,76 лв.
- +
488,76 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Хербицид Dow AgroSciences Floramix 0.795 kg + Aдювант Dassoil 1.8 литра, пакет 3 Xа

Допълнителна информация

Производител Dow Agro Sciences
Опаковка 1 комплект
Под формата на гранули
Активни вещества Florasulam, Pyroxsulam
Активна концентрация на веществото 14.2 g/kg, 70.8 g/kg
Срещу див овес-avena fatua, лепка, мъртва коприва-lamium amplexicaule, обикновена ветрушка-apera spica-venti, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, полска лисича опашка-alopecurus myosuroides, щир-amaranthus retroflexus
Вид растение гербер, домат, каланхое, карамфил, краставица, патладжан, пипер, пъпеши, теменужка, тиквичка, хризантема, ягода
Дозировка 120 - 260 g/ha + 0.6 l/ha adjuvant
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.