• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
dow agro sciences erbicid pallas 75wg 500 g adjuvant 1 litru - 1, thumbnail

Pallas 75 ВГ 500 г + Адювант 1 л, пакет 2 HA

307,83 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Pallas 75 ВГ 500 г + Адювант 1 л, пакет 2 HA

dow agro sciences erbicid pallas 75wg 500 g adjuvant 1 litru - 1

Pallas 75 ВГ 500 г + Адювант 1 л, пакет 2 HA

На склад

307,83 лв.
- +
307,83 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Pallas 75 ВГ е системен хербицид, създаден за борба с житни и широколистни плевели. Прилага се след поникване.
Активно вещество: пироксулам 7.5 % и адювант и клоквинтоцет-мексил 7.5 % (антидот)

Начин на действие:

Продуктът се абсорбира от листата и спира ензима ацетолактат, който отговаря за синтеза на основни аминокиселини. Чрез спиране на клетъчното делене плевелите загиват.
Растежът им спира веднага след нанасяне, а първите видими симптоми на действие се забелязват до 3-4 дни. Плевелите са унищожени напълно след 2-3 седмици, в зависимост от вида им и климатичните условия.
Ефективността на хербицида е подсилена от добавения адювант, а борбата с чувствителните плевели е по-успешна във всякакви климатични условия. Средно чувствителните плевели също се повлияват значително добре от Pallas.

Начин на приложение:
Най-добър ефект се постига, когато хербицидът се приложи във фазата на активен растеж на плевелите. Ранното третиране, при наличието на 3-5 листа дава по-успешни резултати.
Широколистните плевели трябва да са с поне 6-8 листа.
Оптималната температура за третиране е в диапазона 8-25 градуса, но продуктът може да се използва и при 5 градуса по Целзий. При ниски температури видимите симптоми на действието се забавят, но крайният ефект не се променя.
При приложение плевелите трябва да бъдат равномерно напръскани, за да поемат повече препарат по повърхността си.
Pallas се разлага бързо в почвата и не представлява опасност за поникващата култура. Изследване в различни страни при почви с различно съдържание не показва вреда върху третираните култури. Многократното използване на продукти с подобен начин на действие може да доведе до развитие на резистентност на плевелите. За да се предотврати това, се използват продукти с различни механизми на действие.
Препоръчва се Pallas да се използва само веднъж за сезон. Смесването с друг продукт, който прекъсва действието на ензима ацетоплактат може да увеличи спектъра на видовете плевели.
Препоръчителната доза е 11-25 гр/дка.
Pallas е съвместим с повечето хербициди, инсектициди, фунгициди и листни торове. За борба с широколистни плевели може да се смеси в съда за пръскане с Lancelot, 2,4 Д. Добавянето на торове като карбамид, амониев нитрат или амониев сулфат подобрява ефекта на хербицида върху плевелите.
Не се препоръчва да се комбинира с 2.4 Д-естер, както и с органофосфорни инсектициди или регулатори на растежа поради риск от увреждане на реколтата.
Плевели, върху които се прилага:
- силно чувствителни житни: обикновена ветрушка, див овес, полска лисича опашка, овсига. Има 70 % успеваемост при контрола на пирей - той спира растежа си, не произвежда семена.
- слабо чувствителни житни: кокоше просо, райграс.
- чувствителни широколистни: обикновен щир, лайка, овчарска торбичка, войничица, лепка, здравец, червена мъртва коприва, врабчови чревца, лайка, люцерна, дива ряпа, див синап, попова лъжичка, бръшлянолистно великденче, посевна глушина, полска теменужка
- средно чувствителни широколистни: метличина, бяла куча лобода, обикновена паламида, източна ралица, пача трева, поветицовидно фасулче


Допълнителна информация

Производител Dow Agro Sciences
Опаковка 1 единица
Срок на годност (години) 2
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Активни вещества Acetochlor, Acid 2, AD 67, Azimsulfuron-methyl, Bentazon, Bifenox
Активна концентрация на веществото 75 g/litur
Срещу бръшлянолистно великденче-veronica hederifolia, великденче-veronica persica, войничица-descurainia sophia, глушина-vicia spp, див овес-avena fatua, дива ряпа-raphanus raphanistrum, кокоше просо-echinochloa crus-galli, лайка-anthemis arvensis, лепка-galium aparine, мъртва коприва-lamium amplexicaule, обикновена паламида-cirsium arvense, овчарска торбичка-capsella bursa-pastoris, пача трева-polygonum aviculare, пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, поветицовидно фасулче-polygonum convolvulus, полска лисича опашка-alopecurus myosuroides, полска попова лъжичка-thlaspi arvense, полски синап-sinapis arvensis, ряпа-brassica campestris, синя метличина-centaurea cyanus
Вид растение царевица
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.