• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg dow agro herbicide mustang 500 ml - 2, thumbnail

Mustang, 500 мл

31,69 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Mustang, 500 мл

bg dow agro herbicide mustang 500 ml - 2

Mustang, 500 мл

На склад

31,69 лв.
- +
31,69 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Информация за продукта

Mustang е системен селективен хербицид, действащ на широка гама едногодишни и многогодишни широколистни плевели при житни култури.
Активни вещества: флорасулам 6.25 гр/л и 2,4 Д естер 300 гр/л

Начин на действие:
Продуктът осъществява отличен контрол върху чувствителните плевели, като действа на места, където хормоноподобни хербициди не са ефективни.
Флорасулам подтиска синтеза на ензима на растеж ацетолактат. Това прекъсва синтеза на аминокиселини в третираните плевели и те загиват.
2,4 Д естер влияе на белтъчния и въглехидратния обмен, прекъсва ауксиновия обмен на веществата. Съставката е част от групата на хормоноподобните вещества. Обикновено 2,4 Д естер се натрупва в зоните на растеж - в корените и в надземната част и оттам спира развитието на плевелите.
Начин на приложение:
Продуктът е ефективен дори при ниски температури - над 5 градуса по Целзий, за разлика от други хербициди, които се активират едва при над 10 градуса.
Внася се във фаза 4-6 листа на плевелите и когато зърнената култура е във фаза на братене до образуването на трето разклонение.
При заразяване с лайка е достатъчна доза от 40 мл/дка. При многогодишни плевели, които са достатъчно развити, дозата се увеличава до 60 мл/дка.
За царевица изискването е 4-6 листа на културата и 2-4 листа на плевелите.
Mustang няма остатъчно действие в почвата и няма да повлияе на втора култура при нормална вегетация.
Ако първата култура бъде унищожена по-рано от предвиденото време, се изчаква две седмици за засяване на пролетни житни и четири седмици за царевица и соя.
Mustang не се прилага върху царевица, обработвана с органофосфорни инсектициди.
Продуктът намалява ефективността си, приложен при големи дневни и нощни разлики в температурите.
Третирани растения: царевица, пшеница, ориз, ечемик
Плевели, върху които се прилага: лепка, медицинска лайка, обикновен щир, пелинолистна амброзия, полско подрумче, полски мак, троскот, млечок, врабчови чревца

Допълнителна информация

Производител Dow Agro Sciences
Опаковка 500 мл
Срок на годност (години) 2
Под формата на СЕ-суспо-емулсия
Активни вещества 2.4-D acid, Acid 2, Florasulam
Активна концентрация на веществото 300 g/litur, 6,25 g/litur
Срещу лайка-anthemis arvensis, млечок-sonchus arvensis, пилешка трева - врабчови чревца-stellaria media, разстлана лобода-atriplex patula, ряпа-brassica campestris, синя метличина-centaurea cyanus, слънчоглед-helianthus annuus
Вид растение ечемик, овес, пшеница, царевица
Дозировка 0.4-0.6 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни двусемеделни, многогодишни двусемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.