• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg pliwa disinfectant lemon fresh af - 0, thumbnail

Дезинфектант Lemon Прясно AF

Не е налично

Lemon Прясно AF

bg pliwa disinfectant lemon fresh af - 0

Дезинфектант Lemon Прясно AF

Не е налично

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти

Информация за продукта

Pliwa Lemon Fresh AF е готов за употреба продукт, разработен съобразно последните технологии. Осигурява мигновена дезинфекция на медицински устройства и медицинско оборудване благодарение на етанола и амониевите добавки в продукта. Има приятен и свеж аромат и не вреди на кожата.
Притежава сертификат TRGS 525/540.
Приложение:
Предназначен за дезинфекция на повърхности, при които се изисква бързо действие:
- в медицинската и зъболекарска практика;
- хирургичното оборудване;
- рамки на легла, матраци, чаршафи и възглавници;
- вани и тоалетни седалки;
- хавлии за баня, хирургични обувки, гумени престилки.
Не прилагайте към чувствителни към алкохол повърхности, като например акрилно стъкло.
Начин на употреба:
Pliwa Lemon Fresh AF се нанася чрез пръскане от разстояние около 30 см върху устройства, инструменти, повърхности. Не се разтваря. Навлажнява се добре третираното място и се оставя да подейства. След препоръчителното време за действие повърхността се избърсва със суха, безцветна кърпа.
Максимално количество: 15-20 мл/кв.м
Пръскайте на повърхност от максимум 2 кв.м

Допълнителна информация

Производител Pliwa
Опаковка 1 л
Категория на употреба Професионалисти
Под формата на течност
Третиране на Медицински инструменти, Медицински повърхности
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Фунгицидна
Патогени Candidosis, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Tuberculosis
Активни вещества didetsildimetilamoniev khlorid, Etanol, propanol
Активна концентрация на веществото 10 g/l, 10 g/l

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.