• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg dupont disinfectant rely on virkon 5 kg - 2, thumbnail

Дезинфектант Rely+On Virkon, 5 кг

179,92 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Rely+On Virkon, 5 кг

bg dupont disinfectant rely on virkon 5 kg - 2

Дезинфектант Rely+On Virkon, 5 кг

На склад

179,92 лв.
- +
179,92 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти

Информация за продукта

Rely+On Virkon e ефективен висококласен дезинфектант с широкоспектърно действие за повръхности, комбиниращ ефективност и употреба със отличен профил на безопасност и защита на околната среда. Rely+On Virkon е много лесен за употреба. Идеален е за поддържане на хигиенна среда, за да се намали трансмисията на патогени при контакт с повърхности и оборудване.

Rely+On Virkon съдържа цветен маркер за наблюдение нивото на активната съставка (5-7 дни на активизация докато разтвора стане безцветен). Разтворът е ефективен дори и в мръсна среда, позволявайки му да я почисти и дезинфекцира с една стъпка, поради толерантност към органичен материал. Rely+On Virkon работи бързо като отстранява до 99.999% от микроорганизмите за 10 минути, дори в присъствието на органичен материал.

Как се използва:

Стъпка 1: Напълнете съд с 1 литър хладка вода. Измерете 10г. от Rely+On Virkon пудра.

Стъпка 2: Изсипете 10г. пудра в съда с вода и разбъркайте с дълга лъжица или друг инструмент.

Стъпка 3: Позволете на пудрата да се разтвори докато разтвора не стане наситено розов. 

Разтвор: 1%

Апликация:

- рутинна дезинфекция на всички повърхности в болници и клиники: салони, хирургически зали, кабинети;

- дезинфекция на инструментите около пациента;

- почистване и дезинфекция на критично важните болнични помещения: спешно отделение, хуриргия, зъболекарски кабинети;

- рутинна дезинфекция на места за настаняване, бани, заведения за обществено хранене, галери;

- обеззаразяване на оборудването в лаборатории, работни места, офиси, пипети, места за сядане;

- рутинна дезинфекция на зъболекарски помещения - места за сядане и повърхности.

Rely+On Virkon пудра дезинфектант е уникален продукт, със синергизираща оксидираща система, базирана на калиев моноперсулфат и работещ за физическото унищожаване на патогените, има ниска токсичност, не предизвиква нараняване на кожата или чувствителност и е биодеградивен. 

Внимателно четете етикета и вземете предпазни мерки преди употреба!

Допълнителна информация

Производител Lanxess
Опаковка 5 кг
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на пудра
Третиране на Медицински инструменти, Медицински повърхности, Санитарни повърхности
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Фунгицидна
Патогени Ecoli, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MRSA
Активни вещества Benzensulfonova kiselina, Dipotassium peroksidisulfat, Natriev khlorid, Pentakaliev, Sulfamidic kiselina, yabŭlchna kiselina

Предпазни Мерки

 
P264 Да се измие... старателно след употреба
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ, P362
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.