• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg ecolab disinfectant mikro quat extra 5 l - 0, thumbnail

Дезинфектант Mikro-Quat Extra, 5 литра

147,17 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Mikro-Quat Extra, 5 литра

bg ecolab disinfectant mikro quat extra 5 l - 0

Дезинфектант Mikro-Quat Extra, 5 литра

На склад

147,17 лв.
- +
147,17 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Не може да се използша от
Население
 
Може да се използа от
Професионалисти

Информация за продукта

Disinfectant Ecolab Mikro-Quat Extra, 5 litres

Допълнителна информация

Производител Ecolab
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Професионалисти
Под формата на течност
Третиране на Медицински повърхности, Санитарни повърхности
Спектър Бактерицидна, Фунгицидна
Патогени Candidosis, Ecoli
Активни вещества Alky Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, didetsildimetilamoniev khlorid
Активна концентрация на веществото 8 g; 0.98 g

Предпазни Мерки

 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ, P305+P351+P338
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
EUH071 Корозивен за дихателните пътища
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H400 Силно токсичен за водните организми
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.