• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg bochemie disinfectant chloramin t 6 kg - 0, thumbnail

Дезинфектант Chloramin Т, шесткг

209,99 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Chloramin Т, шесткг

bg bochemie disinfectant chloramin t 6 kg - 0

Дезинфектант Chloramin Т, шесткг

На склад

209,99 лв.
- +
209,99 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Chloramin T е дезинфектант, който повлиява редица патогенни микроорганизми, като грам-позитивни и негативни бактерии, вируси, гъбички и микобактериални спори.
Продуктът се предлага в две разфасовки: кофа от 6 кг и пакет от 25 кг.

Съдържание: тозилхлорамид натрий 25% 81%, който освобождава хлор.

Преди употреба внимателно прочетете инструкциите. Не смесвайте продукта с киселини или други почистващи препарати. Прилага се върху замърсени, нетретирани с други продукти повърхности.
Продуктът се съхранява херметически затворен, при температура под 25 градуса по Целзий, на сухо, проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина. 

Дозировка: приготвя се разтвор 0.5-2% (0.5 до 2 грама продукт на 100 мл вода).

Време за приложение: 10 минути

При приложение върху стени и подове се прави разтвор от 1-3 %. Избраното място се обработва чрез пръскане, а при по-малки по обем повърхности - с търкане. Количеството разтвор е 300-500 мл/кв. м.

За дезинфекция на посуда, инструменти и други малки предмети използвайте 2% разтвор (100 гр/5 л вода). 

За спално бельо и защитно облекло използвайте разтвор от 1-1.5 % (10-15 гр на 1 л вода). 

За стъкло, порцелан, пластмаса, играчки, термометри използвайте разтов от 1% (10 гр на 1 л вода).

За посуда използвайте разтвор от 0.5%-1% (5-10 гр на 1 л вода).

За инструменти в лабораротии използвайте разтвор от 2% (20 гр на 1 литър вода).

За питейна вода се изпозват разпоредбите MO no. 140, Part I of 3 July 1997. Не се консумира водата в рамките на 24 часа.

За дезинфекция на места, от които се доставя вода (кладенци) се използват 3 гр от продукта на 1000 литра вода.


Допълнителна информация

Производител Bochemie
Опаковка 6 кг
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на пудра
Третиране на Ветеринарни повърности, Медицински инструменти, Медицински повърхности, Мухъл, Питейна вода, Санитарни повърхности
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Спороубиваща, Фунгицидна
Патогени Candidosis, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MRSA
Активни вещества Aktiven khlor
Активна концентрация на веществото 25 g/kg

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.