• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun disinfectant meliseptol foam pure 750 ml - 1, thumbnail

Дезинфектант Meliseptol Foam Pure, 750 мл

20,43 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Meliseptol Foam Pure, 750 мл

bg b braun disinfectant meliseptol foam pure 750 ml - 1

Дезинфектант Meliseptol Foam Pure, 750 мл

На склад

20,43 лв.
- +
20,43 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Свойства:

- алкохолен разтвор, готов за употреба, с бързо действие;

- пянообразна формула;

- подходящ за чувствителни места и повърхности;

- активен срещу бактерии, микобактерии, мухъл и вируси;

Meliseptol Пяна не съдържа алдехиди и е изключителен продукт за мултифункционална апликация;

- няма мирис.

Начин на употреба:

спрете електроуредите преди дезинфекция;

- третирайте с пяната като използвате парцал за мястото за дезинфекция;

- оставете да изсъхне;

- напръскайте с пяната труднодостъпните места;

- дезинфекция и почистване с една лесна стъпка;

- в случай на видимо заразяване, дезинфекцията трябва да се проведе в 2 стъпки: първо мръсотията се забърсва с парцал с Meliseptol  пяна, след което дезинфекцията се осъществява с друга кърпа със същия продукт;

- много добра съвместимост с повърхностни материали.

Съдържание: 17г. пропан-1, 0.23г. дидецилметиламонии.

Тестван ин витро и в практически условия съобразно стандартите EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 14348, EN 14476. 

Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 750 мл
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на пяна
Третиране на Медицински инструменти
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Медицинска, Микобактерицидна, Фунгицидна
Патогени Flu, Hepatitis B, Hepatitis C, Tuberculosis
Активни вещества didetsildimetilamoniev khlorid, propanol

Предпазни Мерки

 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
H226 Запалими течност и пари
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.