• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg b braun disinfectant alcohol pad 100 p - 4, thumbnail

Дезинфектант Кърпички за Дезинфекция, 100 бр в кутия

20,22 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Кърпички за Дезинфекция, 100 бр в кутия

bg b braun disinfectant alcohol pad 100 p - 4

Дезинфектант Кърпички за Дезинфекция, 100 бр в кутия

На склад

20,22 лв.
- +
20,22 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Свойства: 

кърпички за еднократна употреба импрегнирани с алкохолен разтвор за почистване;

- абсорбиращи кърпички, без фибри, индивидуални пакети;

размери: 32 х 65 мм.

Композиция: 70 г пропанол на 100 г импрегниран разтвор.

Предимство: готов за употреба. 

Допълнителна информация

Производител B Braun
Опаковка 1 част
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 4
Под формата на мокри кърпи
Третиране на Кожа, Ръце
Спектър Медицинска
Активни вещества propanol

Предпазни Мерки

 
 
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
H228 Запалимо твърдо вещество
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.