• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg amity international disinfectant virusolve plus eds 1 l - 1, thumbnail

Дезинфектант Virusolve EDS, 1 литър

78,05 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Virusolve EDS, 1 литър

bg amity international disinfectant virusolve plus eds 1 l - 1

Дезинфектант Virusolve EDS, 1 литър

На склад

78,05 лв.
- +
78,05 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Virusolve + EDS е високоефективен дезинфектант, използван при замърсявания на медицински, хирургични, дентални и ендоскопски инструменти.
В продуктът са заложени последно поколение додециламин структури, които правят продукта нетоксичен. Съдържа също така биоразградими вещества и антикорозионни елементи. Не съдържа алдехиди или хлорни вещества.
Дезинфектанът е ефективен срещу широк спектър от вируси, бактерии, гъбички, дрожди и спори, вкл. МРС, Хепатит Б и ХИВ. Повлиява РНК на микроорганизмите, като по този начин ги унищожава. 

Virusolve + EDS може да се прилага върху облекло, гумени, пластмасови и твърди материали. Не уврежда металните повърхности ако се използва в препоръчителните дози и за указаното време. 

Начин на употреба:

1. Измийте и изплакнете внимателно всички инструменти.

2. Пригответе разтвор от 25 мл/л Virusolve + EDS с вода. 

3. Потопете инструментите за 5 минути, като се уверите, че са изцяло покрити в разтвора. Така осигурявате надежден вирусоциден, микобактерициден, вирусоциден, бактерициден и фунгициден ефект.

4. Изплакнете два пъти със стерилна вода и подсушете със стерилна кърпа. Микроорганизми

Концентрация

Време на приложение

Спори

  EN13704

  EN14347

              5 минути
              1 минута

Микобактерии

EN14348

Mycobacterium terrae

Mycobacterium tuber.


EN14563

Mycobacterium terrae

Mycobacterium avium

            1  минута

             5 минути

Бактерии

EN1276, EN13727

EN14561

              1 минута

              5 минути

Вируси

EN 14476

Polio & Adeno

HIV, Hep B & C

            1 минута

             5 минути

Гъбички/дрожди

EN1275, EN1650

EN14562, EN13624

            1 минута

             5 минути

Допълнителна информация

Производител Amity International
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на течност
Третиране на Медицински инструменти
Спектър Бактерицидна, Вирусоцидна, Микобактерицидна, Спороубиваща, Фунгицидна
Патогени Candidosis, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Tuberculosis
Активни вещества dodetsilamin

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.