• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg cig insecticid agro alfametrin 10 ce 200 ml - 1, thumbnail

Alfametrin 10 ЕК, 200 мл

Не е налично

Alfametrin 10 ЕК, 200 мл

bg cig insecticid agro alfametrin 10 ce 200 ml - 1

Alfametrin 10 ЕК, 200 мл

Не е налично

Информация за продукта

Alfametrin е инсектицид с мигновено действие от групата на синтетичните пиретроиди. Ефективен е срещу голям брой вредни насекоми, като това е видимо часове след приложение. Гъвкав е в обхвата си на приложение и във вида на културите, върху които се прилага, съвместим е с повечето продукти за растителна защита. Съотношението ефикасност/цена е предпочитано от потребителите.

Активно вещество: 100 гр/л алфациперметрин

Начин на действие и приложение
Препоръчителната доза за приложение е 10 мл/дка за борба с житна пиявица при пшеница и ечемик.
Защитният период е 7-8 дни след приложение. 
Обемът на разтвора трябва да е 20-30 л/дка. 
Както при други инсектициди от пиретроидната група, Alfametrin се повлиява от температурата на въздуха при приложение. Ето защо е необходимо да не се използва, когато температурите надвишават 21-22 градуса по Целзий. Ефикасността му при по-горещо време намалява. 

Третирани растения: пшеница, ечемик, овощни дървета, лоза, зеленчуци, захарно цвекло, люцерна, картофи, горски насаждения

Вредители, върху които се прилага: житна дървеница, житна пиявица

Допълнителна информация

Производител CIG
Опаковка 200 мл
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Alpha-Cypermethrin
Активна концентрация на веществото 100 g/litur
Вид растение ечемик, овес, пшеница
Био растения подходящ
Начин на действие контактно, проникващо
Растителни вредители житна дървеница, житна пиявица
Начин на нанасяне Пулверизатор
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.