• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
cig erbicid reset 5ce 100 ml - 1, thumbnail

Reset 5CE, 100 мл

Не е налично

Reset 5CE, 100 мл

cig erbicid reset 5ce 100 ml - 1

Reset 5CE, 100 мл

Не е налично

Информация за продукта

Reset 5 СЕ е системен хербицид за контрол на едногодишни и многогодишни плевели при слънчоглед, рапица, зеленчуци, картофи, цвекло, пъпеши.
Активно вещество: хизалофоп-п-етил 50 гр/л

Начин на действие:
Продуктът се отличава със системното си действие - транслокира се в корени, коренища и в зоните на растеж на надземните части на плевелите.
Активното вещество разрушава меристемните тъкани и спира развитието на растенията.
Хербицидът няма остатъчен ефект в почвата и не е вреден за последващи култури, които ще бъдат засети на третираното място.
Начин на приложение:
Прилага се след поникване, а дозите зависят от заплевеляването.
При чувствителни едногодишни плевели продуктът се внася, когато са достигнали височина до 10 см и са в етап 3-4 листа. Препоръчителната доза е 75 мл/дка.
При многогодишни плевели височината им може да е до 20-25 см, а дозата 150-170 мл/дка.
Reset 5 CE е съвместим с повечето инсектициди, фунгициди и хербициди, като се избягва да се смесва с продукти на основата на 2.4 Д.
Третирани растения: слънчоглед, есенна рапица.
Плевели, върху които се прилага: кокоше просо, обикновена ветрушка, обикновен пирей, балур, кърваво просо, сива кощрява.

Допълнителна информация

Производител CIG
Опаковка 100 мл
Под формата на СЛ-разтворим концентрат
Активни вещества Quizalofop-P-etil
Активна концентрация на веществото 50 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, обикновен пирей-agropyron repens, обикновена ветрушка-apera spica-venti
Вид растение рапица, слънчоглед
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 700 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 1000 лв. и 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-4%

 • 5%
  За поръчки над 2000 лв.

  Код на отстъпката: NXLBG-5%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.