• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
chemtura agro solutions erbicid pantera 40 ec 5 litri - 1, thumbnail

Pantera 40 EК, 5 л

273,82 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Pantera 40 EК, 5 л

chemtura agro solutions erbicid pantera 40 ec 5 litri - 1

Pantera 40 EК, 5 л

На склад

273,82 лв.
- +
273,82 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Pantera 40 ЕК е селективен хербицид, който се нанася след поникване на плевели при следните култури: рапица, фасул, фъстъци, люцерна, слънчоглед, соя, тиквички, картофи, лук, домати, грозде

Активно вещество:40 г/л квизалофоп-П-тефурил
Начин на действие:
Нанася се на млади листа на житни плевели в периода им на активен растеж. Абсорбира се от листата и се разпределя в цялото растение. Активното вещество се насочва към зоните на растеж - младите издънки и корените. Там прекъсва важни функции на клетките и плевелите в следствие на това загиват. Симптомите са видими след 5-10 дни от приложение и се изразяват в спиране на растежа, хлороза на върховете на леторастите. Плевелите загиват в рамките на 15-21 дни, в зависимост от степента на развитие на растенията.
Начин на приложение:
Уверете се, че съдът, в който приготвяте разтвора, е добре почистен от предишни разтвори, особено ако са били хормонални хербициди. Контейнерът се пълни наполовина с вода. Pantera се използва заедно с Roundup Turbo преди засяване на културата, а с Roundup Powermax - след засяване.
След напълнен наполовина с вода съд, последователността на продуктите е в следния ред - амониев сулфат, Roundup, Pantera и повърхностно-активно вещество Silwet L-77.
Осигурете постоянно разбъркване на сместа, за да не се утаява. Не оставяйте продуктите продължително време в съда.
Pantera може да се смесва с Roundup Turbo, Roundup PowerMax, Guardian S EC, Silwet L-77.
Разтворът се нанася на плевели в активна фаза на растеж при благоприятни климатични условия, с нормална влажност. Необходимо е пръскането да покрие всички открити части на плевелите. Използва се уред със среден или висок обем на разпръскване, със система за постоянно разбъркване, за да се осигури равномерно разпределение на продукта. Уверете се, че големината на образуваните капки не надвишава 150 микрона. Най-ефективни са дюзите с плоска струя.
За контрол на плевелите след поникване се използва разтвор от 20-40 л/дка, с налягане от 100 до 150 kpa.
Добавянето на повърхностно активно вещество Silwet L-77 е в доза от 0.025 %.
Да не се прилага на растения, които са подложени на стресови условия - при резки промени в температурите, силни валежи, засушавания.
Внимавайте при пръскане продуктът да не попадне върху съседни култури, особено ако са житни - овес, пшеница, ечемик, ръж, царевица.
Pantera се разгражда бързо в почвата и е идеален партньор при ротация на културите.
Следните инструкции трябва да се спазят, ако по някаква причина третираната култура е унищожена:

- култури, които могат да бъдат обработвани с продукта, могат да бъдат засети отново;
- за широколистни култури се изчакват 4 седмици;
- за зърнени култури се изчакват 6 седмици.
Третирани растения: люцерна, захарно цвекло, краставици, лук, картофи, рапица, соя, слънчоглед, домати, лозя.
Плевели, върху които се прилага: кокоше просо, балур, кърваво просо, див овес, сива кощрява

Допълнителна информация

Производител Chemtura Agro Solutions
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества AD 67, Azimsulfuron-methyl
Активна концентрация на веществото 40 g/litur
Срещу балур-sorghum halepense, див овес-avena fatua, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis
Вид растение грозде, домат, захарно цвекло, картоф, краставица, лук, люцерна, рапица, слънчоглед, соя
Дозировка 0.75-3 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни, многогодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Готов за употреба

Предпазни Мерки

 
 
 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H360 Може да увреди оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.