• Пазарна Количка
 • Детайли за поръчката
 • Завършена поръчка

Read the

Енциклопедия
Обща информация и как да предотвратите или да се отървете от тя
Комуникация
Описание и Информация
Функционалност на страницата
Цени
Продукти - Качество и Ефикасност
Куриерска Фирма
bg cheminova herbicide foxtrot 69 ew 100 ml - 0, thumbnail

Фокстрот 69 EW, 100 мл

9,72 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

Фокстрот 69 EW, 100 мл

bg cheminova herbicide foxtrot 69 ew 100 ml - 0

Фокстрот 69 EW, 100 мл

На склад

9,72 лв.
- +
9,72 лв.

На склад

Българският магазин не може да изпрати до

САЩ

 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти

Информация за продукта

Herbicide Cheminova Foxtrot 69 EW, 100 ml

Допълнителна информация

Производител Cheminova
Опаковка 100 мл
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Под формата на ЕВ-емулсия масло във вода
Активни вещества Cloquintocet-mexyl, Fenoxaprop-p-ethyl
Активна концентрация на веществото 34.5 g/l, 69 g/l
Срещу балур-sorghum halepense, див овес-avena fatua, едногодишна метлица-poa annua, жълта кощрява-setaria glauca, кокоше просо-echinochloa crus-galli, кървава росичка-digitaria sanguinalis, обикновена ветрушка-apera spica-venti, полска лисича опашка-alopecurus myosuroides
Вид растение пшеница
Дозировка 0.9 - 1.1 l/ha
време за нанасяне след поникване
Видове плевели едногодишни едносемеделни
Начин на нанасяне Пулверизатор

Предпазни Мерки

 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P280
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Каква оценка бихте дали на продукта

  1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
Вашата оценка*: Ужасно Незадоволително Добро Много добро Отлично
Отмени
Твоето ревю може да се отнася за:
 • Как продуктът се справи със ситуацията
 • Качество за платената цена
 • Бихте ли го препоръчали на други

Ревюта

ДОБАВИ РЕВЮ

Списък с отстъпки

 • 2%
  За поръчки на стойност между 400 лв. и 600 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-2%

 • 4%
  За поръчки на стойност между 601 лв. и 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-4%

 • 7%
  За поръчки над 1000 лв.

  Код на отстъпката:NXLBG-7%

 • Никой от остъпките не се отнася за продукти от категориите 'Пръскачки и Фогъри' и 'Специално оборудване'.
 • Не е възможно да добавите повече отстъпки към вашата количка.